Alla tiders tecken i Hässelby

Konstnärerna Hanna Nilsson och Sofia Østerhus i Byggstudio vill inspirera barnen på förskolan Blomsterkungen i Hässelby att intressera sig för tecken och skriftspråk. Deras verk A, B, se invigs den 23 september.

Med ett snabbt växande antal barn i Stockholm måste de närmaste åren ett 40-tal nya förskolor byggas. För att hinna med har SISAB med pedagoghjälp utarbetat konceptet "Framtidens förskola". Man utgår från en mallförskola och kan då halvera tiden från idé till första spadtag. Mallen finns i tre storlekar, fasad och utemiljö anpassas alltid efter den enskilda förskolan och dess omgivningar.

Parallellt arbetar Stockholm konst med "prototypkonst", där en grundidé till konstnärlig gestaltning kan utformas i flera versioner. Byggstudio (Hanna Nilsson och Sofia Østerhus) fick uppdraget för interiörerna.

A, B, se är en interaktiv väggutsmyckning med graverade tecken och flyttbara tredimensionella bokstäver i olika material och från olika kulturer och tidsepoker. Bokstäverna kan lyftas ut från väggen och passas in igen som ett stort pussel.

Utformningen är inspirerad av klassiska tempelväggar med huggna alfabet och konstnärerna har försökt täcka in språk från hela världen. Många av språken är sådana som inte används längre, som kilskrift egyptiska hieroglyfer eller runskrift, Men på väggen finns också levande skriftspråk som arabiska, kyrilliska och kinesiska.

Byggstudio har också kompletterat verket med en trycksak som förklarar tecknens betydelse och var de kommer ifrån.

Invigning blir det den 23 september kl. 15.00. Stockholm konsts chef Mårten Castenfors inviger och samtalar med konstnärerna om verket. 

Byggstudio är en svensk-norsk designbyrå, med kontor i Stockholm och Oslo. Den grundades 2006 av grafiska formgivarna Hanna Nilsson och Sofia Østerhus och arbetar ofta med två- och tredimensionell grafisk form för offentliga rum. Samspelet mellan miljö, historia och uttryck är bärande, som i arbetet med att formge ett skyltsystem för norska Utøya och att ge Malmö Folkets Park en tydlig identitet.
Hanna Nilsson är född 1979 och utbildad på Konstfack och Danmarks Designskole i Köpenhamn. Sofia Østerhus är också född 1979 och utbildad på Danmarks Designskole och Kunsthøjskolen i Oslo.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.