Annedal

Stockholm konst planerar och genomför konstprogrammet för det nya bostadsområdet Annedal i Mariehäll. Inflyttningen i de första lägenheterna började 2011 och hela området beräknas stå klart 2016.

Det nya bostadsområdet Annedal växer fram i stadsdelen Mariehäll med lägenheter för 5000 personer, anlagda parker och naturområden. Stockholm konst har tagit ett helhetsgrepp om den offentliga konsten som blir ett integrerat inslag i miljön. Kort sagt planeras konsten redan från start, och områdets invånare och besökare möter den i sitt närområde.

De första fyra konstnärliga gestaltningarna invigdes 2012: Kent Karlssons konstprojekt Signaler består av drygt 20 meter höga stålstolpar i tre olika färgkonstellationer som står riktade mot himlen i Lönnebergaparken. Anna Strids gröna sagovärld Ugglornas plats i Annedalsparken anspelar på kolonilotterna i området. Tegel är den sammanhållande länken i Ulrika Janssons konstverk på Pippi Långstrumps förskola. Ebba Bohlins intensivt blå gångbro leder från Annedals strandpromenad över Bällstaån till Sundbyberg och Marabouparken.

Framöver planeras konstnärliga gestaltningar, för Mariehällsskolan och en till ny förskola .

Läs vidare om bostadsområdet Annedal på Stockholms stads webbplats


Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.