A, B, se nummer tre

Med gestaltningen för förskolan Lilla Tensta avslutar Hanna Nilsson och Sofia Østerhus i Byggstudio sitt tredelade uppdrag inom konceptet Framtidens förskola. A, B, se är en vägg av stenskärvor med graverade tecken och flyttbara tredimensionella bokstäver. Invigning blir det den 30 augusti.

Antalet barn fortsätter att växa snabbt i Stockholm och de närmaste åren måste ett 40-tal nya förskolor byggas. För att hinna med har SISAB med pedagoghjälp utarbetat konceptet "Framtidens förskola". Man utgår från en mallförskola och kan då halvera tiden från idé till första spadtag. Mallen finns i tre storlekar, och fasad och utemiljö anpassas efter den enskilda förskolan och dess omgivningar.

Parallellt arbetar Stockholm konst med "prototypkonst", där en grundidé till konstnärlig gestaltning kan utformas i flera versioner. Byggstudio (Hanna Nilsson och Sofia Østerhus) fick uppdraget för interiörerna och skapade 2015 A, B, se för Blomsterkungens förskola i Hässelby, för vilken de i oktober 2016 vann guld i Svenska Tecknares Kolla!-tävling. 2016 invigdes deras andra utformning av prototypen för förskolan Bergsgården vid Bredbyplan.

A, B, se är en interaktiv väggutsmyckning med tecken och flyttbara bokstäver i olika material och från olika kulturer och tidsepoker. På Lilla Tensta, Hjulstastråket 10-14, har konstnärerna arbetat med terrazzo, en gjutteknik där krossad sten blandas i cement. Här är väggen en komposition av olika färgfält, med en del ingjutna tecken i metall. Mot den flerfärgade väggen valdes trä och lugna färger till bokstäverna.

Utformningen är inspirerad av klassiska tempelväggar med huggna alfabet och konstnärerna har försökt täcka in språk från hela världen. Flera av språken är sådana som inte används längre, som kilskrift, egyptiska hieroglyfer eller runskrift. Konstnärerna vill inspirera förskolebarnen att intressera sig för bokstäver och skriftspråk. 

Väggen kan bli utgångspunkt för att arbeta pedagogiskt med teman som lokal historia, hur kulturer möts, språk, geografi. Taktiliteten har var en viktig aspekt i kombination med att lära sig bokstavsformer – "barn lär med alla sinnen, hela kroppen", påminner Hanna Nilsson.

Förskolan blev så inspirerad av arbetet att de för egen budget beställde flera terrazzobord till gården. Byggstudio gör också en översättning av bokstäverna och tecknen och berättar var de kommer ifrån.

Projektledare för alla tre gestaltningarna har Päivi Ernkvist varit.

Byggstudio är en svensk-norsk designbyrå, med kontor i Stockholm och Oslo. Den grundades 2006 av Hanna Nilsson och Sofia Østerhus och arbetar ofta med två- och tredimensionell grafisk form för offentliga rum. Hanna Nilsson är född 1979 och utbildad på Konstfack och Danmarks Designskole i Köpenhamn. Sofia Østerhus är född 1979 och utbildad på Danmarks Designskole och Kunsthøjskolen i Oslo.

Läs om Byggstudios tidigare verk:
Alla tiders tecken i Hässelby
Bokstavsvägg i Rinkeby

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.