Berättelse i åtta bergarter

Längs Rinkebyterrassen har Marco Cueva placerat ut åtta stenskulpturer med runda former och människoliknande eller mer djuriska drag. Svart granit från Indien, blå från Brasilien, serpentinsten från Zimbabwe och svensk Älvdalsporfyr är några av bergarterna i skulpturserien Gnosis som totalt väger närmare 13 ton.

Ovanpå E18:s tunnel i norra Rinkeby växer ett nytt bostadsområde fram med 600 lägenheter. Rinkebyterrassen har ett unikt läge med nära till naturen och utsikt över Järvafältet. En viktig del i utvecklingen av Järva är att koppla samman stadsdelarna. Rinkebyterrassen leder vidare ut på Järvafältet, och Kista och Rinkeby binds samman med en ny promenadväg över fältet.

Kravet på konstnären var att skapa flera nedslag längs den 130 meter långa lätt lutande vägen och ge platsen en stark identitet. Marco Cueva arbetar både figurativt och abstrakt och hans formspråk är lekfullt och poetiskt. Här har han associerat till spanska städers promenadstråk, paseos, som inte bara är sträckor att gå utan lika mycket mötesplatser. Med de åtta stenskulpturerna vill han skapa en "berättelse" längs terrassen som kan locka de passerande att stanna upp och stanna kvar.

Skulpturerna har mer eller mindre antropomorfa drag med referenser till såväl konsthistorien som populärkultur, ibland i kombination med religionens bildspråk. Han har arbetat med sten från olika delar av världen, främst granit i olika färger. Stenen står här för beständighet och kontinuitet.

Installationen hade arbetsnamnet Kosmogoni, läran om världsalltets uppkomst. "Det var för mig som en skapelseberättelse av min egen bildvärld", berättar konstnären i sin skissbeskrivning. Gnosis som verket heter nu är det grekiska ordet för kunskap. De tre mänskliga figurerna kan man tolka som tre stadier i utvecklingen: självinsikt (Sophos), skepsis (Chak-Mool) och fulländning (LaSiren). Också de övriga figurerna kan ses som bärare av någon visdom – och kanske därför ler de, menar Marco Cueva.

Skulpturernas namn är Sophos, Leoa que Ri, LaSiren, Neko, Balam, Esperanza, Jacaré och Chak-Mool. Bergarterna är svart granit, röd granit och Black Galaxy-granit från Indien, Azul Bahia-granit från Brasilien, pegmatit och Älvdalsporfyr från Sverige och serpentinsten från Zimbabwe. Fundamenten är i grå granit. Beställare är Exploateringskontoret och projektledare från Stockholm konst har Marianne Jonsson varit.

Marco Cueva är född 1965 i Honduras och verksam i Stockholm sedan 1989. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1990–95, på avdelningarna för grafik respektive skulptur. Han har ställt ut både separat och i grupp såväl i Sverige som i Honduras och Moçambique, och har också gjort flera gestaltningar för offentlig miljö, till exempel för Länsrätten i Stockholms län, Norrtälje lasarett och Högskolan i Jönköping.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.