Blomstrande familj längs Ulvsundavägen

Den som cyklar utmed Ulvsundavägen, förbi bullerplanket vid Bromma flygplats, möter en hel blomsterfamilj. Konstnären Pärra Andreasson har planterat ut 14 blommor, från styvmorsviol till prästkrage, längs cykelvägen. På skylten förmedlas kulturhistoria om växterna.

Längs Ulvsundavägen, från Ulvsundaplan till Bällstavägen, har cykelstråken förstärkts. För sträckan förbi bullerplanket vid Bromma flygplats önskades en konstnärlig gestaltning som skulle vara välkomnande och fungera såväl för den som tar sig förbi till fots, på cykel eller i bil.

Pärra Andreasson har placerat en familj om sju individer med dubbla "ansikten" längs vägen och utgick i sitt arbete från midsommarnattens sju blommor som man lägger under kudden för att drömma om sin tillkommande. Han tänkte också på blommornas egenskaper, i folktro eller folkmedicin. Familjebegreppet är mer öppet, vilka som ingår i familjen och vilka roller de har låter han vara osagt.

Ett lekfullt och uppmuntrande verk som hämtar sin utformning i det mest vardagliga: de vägskyltar som omger våra resor. Ur samma sorts metall stansar han ut blomformerna som sedan målas med spraylackfärg. Motiven skissas direkt på metallen med sprayfärg och verket formas efter det intryck det gör på plats. Blomskyltarna är också skyddsbehandlade för att klara påfrestningarna från både väder och trafik.

"Mitt mål är att gestaltningen ska uppfattas som folklig och hjärtlig", förklarar konstnären och hoppas att den som passerar verket ska känna sig upplyft och glad. Och den som tar sig tid att läsa på skylten om blommornas symbolvärde får en fördjupad insikt i svenska traditioner och kultur.

Projektledare från Stockholm konst har Frida Cornell varit.

Pärra Andreasson är född 1968, verksam i Malmö och utbildad vid Umeå Universitet och Det Kongelige Danske Kunstakademiet. Han är en av föregångarna i den svenska graffitikonsten och 2015 var han en av initiativtagarna till gatukonstprojektet OMSTart på Slussen, där Kolingsborg bemålades av en rad graffitikonstnärer före rivningen. 

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.