Bokstavlig trängsel på Lindeskolan

Zsuzsanna Larsson Gilice ser text som gester – eftersom man formar bokstäver med handen tycker hon att språket hänger ihop med handens gester. Hennes verk på Lindeskolan är tudelat, en stor väggteckning med lösryckta ord och en vägghylla där 28 bronsbokstäver trängs.

Skolan i Enskede, som tidigare varit gymnasium, är byggd 1965 i gult tegel och grönklassad, vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde. Om- och tillbyggnaden ska ge plats åt 600 elever från förskola till årskurs 6. I byggnaden finns en keramisk relief av Olle Ängkvist från byggåret.

Konstverket heter Det här är jorden orden och dess första del är placerat i matsalen, på väggen rakt fram från entrén. 28 patinerade bronsbokstäver står på en hylla av vit betong. Som en linje där bokstavsformerna trängs och både vill och inte vill bli ord. Bronsskulpturen samspelar med Olle Ängkvists gestaltning vad gäller färg och form, patineringen ger en keramisk känsla. "Jag valde brons för att det känns klassiskt och taktilt, och gestaltar handens arbete med att forma bokstäver", förklarar konstnären i sin skissbeskrivning.

På en smal och hög vägg i entrén sitter verkets andra del – en teckning som med sina mått 480 cm i höjd och 150 cm i bredd syns från de olika våningarna. Här har Zsuzsanna Larsson Gilice tecknat ord och ytor i olika gråskalor och som tankemönster. I det tecknade framträder ord som kan länkas ihop i nya sammansättningar.

Teckningen har skannats och monterats som C-print med en baksida av aluminium och ett skyddande glas framför. På det sättet har detaljer med kulörta tuschpennor, blekta pappersfragment, tejp och utrivna kanter ur kollegieblock kommit att ingå i verket. Dessa komponenter visar handens närvaro i arbetet, påpekar konstnären. "Hur jag tecknar, och att min 'handsvett' och det lite trasiga ingår i teckningen, likaväl som ett barn håller sin penna och svettas fram bokstav efter bokstav..."

Invigning blir det den 15 december. Projektledare för Stockholm konst har Dan Wirén varit.

Zsuzsanna Larsson Gilice är född 1970, bosatt i Göteborg och utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. I sin konst arbetar hon mycket med papper, text och ljud. Under 2017 har hon ställt ut i Kalmar och Stockholm och nästa år väntar både solo- och grupputställning i Göteborg.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.