Bokstavsvägg i Rinkeby

Konstnärerna Hanna Nilsson och Sofia Østerhus i Byggstudio vill inspirera förskolebarnen att intressera sig för bokstäver och skriftspråk. Deras andra version av A, B, se finns på förskolan Bergsgården i Rinkeby och är en vägg av stenskärvor med graverade tecken och flyttbara tredimensionella bokstäver.

Med ett snabbt växande antal barn i Stockholm måste de närmaste åren ett 40-tal nya förskolor byggas. För att hinna med har SISAB med pedagoghjälp utarbetat konceptet "Framtidens förskola". Man utgår från en mallförskola och kan då halvera tiden från idé till första spadtag. Mallen finns i tre storlekar, fasad och utemiljö anpassas alltid efter den enskilda förskolan och dess omgivningar.

Parallellt arbetar Stockholm konst med "prototypkonst", där en grundidé till konstnärlig gestaltning kan utformas i flera versioner. Byggstudio (Hanna Nilsson, f. 1979, och Sofia Østerhus, f. 1979) fick uppdraget för interiörerna och skapade 2015 A, B, se för Blomsterkungens förskola i Hässelby, för vilken de i oktober 2016 vann guld i Svenska Tecknares tävling Kolla!

A, B, se är en interaktiv väggutsmyckning med tecken och flyttbara bokstäver i olika material och från olika kulturer och tidsepoker. På Bergsgården är det stora skärvor av sten som sitter på väggen. Bokstäverna kan lyftas ut och passas in igen som ett stort rumsligt pussel.

Utformningen är inspirerad av klassiska tempelväggar med huggna alfabet och konstnärerna har försökt täcka in språk från hela världen. Många av språken är sådana som inte används längre, som kilskrift, egyptiska hieroglyfer eller runskrift, Men på väggen finns också levande skriftspråk som persiska, kyrilliska och hebreiska.

Byggstudio har också kompletterat verket med en enkel trycksak som förklarar tecknens betydelse och var de kommer ifrån.

Beställare är SISAB och projektledare Päivi Ernkvist, Stockholm konst. Invigning på Bredbyplan i Rinkeby torsdag den 17 november kl 14. 

Byggstudio är en svensk-norsk designbyrå, med kontor i Stockholm och Oslo. Den grundades 2006 av Hanna Nilsson och Sofia Østerhus och arbetar ofta med två- och tredimensionell grafisk form för offentliga rum. Samspelet mellan miljö, historia och uttryck är bärande, som i arbetet med att formge ett skyltsystem för norska Utøya och att ge Malmö Folkets Park en tydlig identitet. Hanna Nilsson är född 1979 och utbildad på Konstfack och Danmarks Designskole i Köpenhamn. Sofia Østerhus är född 1979 och utbildad på Danmarks Designskole och Kunsthøjskolen i Oslo.


Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.