Brunkebergstorg får nytt liv

I sommar förvandlas Brunkebergstorg från ett arkitektoniskt tomrum till en stadspark med installationskonst, mat, musik och evenemang. Invigningen sker klockan 11 den 27 juni.

Brunkebergstorg 2014 är ett konst- och evenemangsprojekt som genomförs med stöd Stockholms stad och med ambitionen att vitalisera diskussionen om ett hållbart framtida Stockholm.

Den monumentala arkitekturen som idag ramar in torget ges nytt liv i detta pilotprojekt där staden tillsammans med medborgare, näringsliv och organisationer ska försöka sätta fingret på vad som får en plats att fungera.
Med lusthus i fontänerna, liveframträdanden och matbilar får såväl stockholmare som tillresta besökare möjlighet att delta i och uppleva en hållbar stadsutveckling.

En "visuell tråd" i luften leder och lockar besökarna från porten vid Stadsteatern in till Brunkebergstorg där de två fontänerna får var sin installation med klimatanknytning, "Droppen" och "Kotten".
Droppen är en mekanisk skulptur som imiterar vågrörelsen runt en droppe som träffar vattenytan. Mekaniken drivs av vindkraft.
Kotten är ett lamelltak som reagerar på klimatet – lamellerna öppnar och sluter sig beroende på värme, kyla och solens rörelser. Styrningen sker genom samma sorts beslag som man använder för växthusvädring.

I båda verken kan man ta sig upp via en spång, och i fontänens mitt finns möbler att sitta på och studera installationerna "inifrån".
Förutom fontänerna kommer projektets tillfälliga offentliga toaletter att dubbelspela som platsspecifika skulpturer.

För gestaltning och produktion av konstinstallationer, program och tillfällig arkitektur svarar designstudion Guringo och projektet pågår juli-september.
Se också hemsidan www.brunkebergstorg2014.se.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.