Dialog med Derkert i Tensta

Vår miljö och våra rötter liksom vårt förhållande till en plats är centrala teman i Pia Sandströms installation på Gullingeskolan i Tensta. Konstnären har arbetat i dialog med Siri Derkert och hennes skulptur "Ren luft – Rent vatten" som sedan länge finns på skolgården. 

"Ren luft – Rent vatten" blev Siri Derkerts sista offentliga verk och uppfördes på Gullingeskolan efter hennes död 1973. En del av skulpturen förstördes senare i en storm som knäckte en skulptur föreställande ett senapsträd. Senapsfröet, det minsta fröet på jorden med en enorm växtkraft, en symbol för livet, fängslade Siri. Kvar på platsen finns nu bara tanken om trädets rot dold i marken.

Pia Sandströms "Siri, Roten och den observerade luftfuktigheten", som invigs onsdag den 22 mars, är ett väggfast verk med text och teckning i betong.

– Jag har intresserat mig för Siri Derkerts sätt att arbeta, förklarar konstnären: hur Siri kombinerar experimenterande och handlag av ett material med personligt engagemang och ett politiskt förhållningssätt.

Tillsammans med skolans elever har konstnären lyft fram Siri Derkerts frågor och dragit paralleller till vår tid. Tankarna cirklar kring ORTEN och ROTEN och återges i poetiska kopplingar mellan den försvunna trädskulpturens avskurna rötter och att vara rotad i orten.

Pia Sandström har hittat en teknik som etsar fram text och teckning under den finare betongpulverytan. Marmorkross ger olika fina eller grova linjer som en blyertspenna på papper. Siri använde en blästermaskin för att få fram en liknande effekt. Bokstäver är omvandlade till betongskulpturer i olika färger – rosa, vit, grå, och svart – som bildar ord på väggen. Bokstavsskulpturerna och de etsade betongbilderna bildar ett collage som kan läsas på flera sätt. Verket har fått sin plats i entrén till matsalen.

Verket har tillkommit som del av ett större projekt om skolkonsten i Tensta, initierat av Stockholm konst och Tensta konsthall, som kommer att redovisas i en utställning på konsthallen våren 2018.
Projektledare har varit Frida Cornell från Stockholm konst och SISAB förvaltar konsten.

Pia Sandström är född 1969 och bor och verkar i Stockholm. Hon utbildade sig vid Bildkonstakademien i Helsingfors och Kunstakademiet i Trondheim innan hon tog en masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Förutom en lång rad utställningar, både separat och i grupp, i Sverige och utomlands, har hon drivit Labyrint, ett förlag/arkiv och en serie internationella utställningar för konstnärsböcker och textkonst i samarbete med Botkyrka konsthall.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.