Djungelrabatt i två plan

I Djungelrabatten på förskolan Bokkammaren slingrar sig fem växter med olika karaktär genom tak och golv. Konstnärerna Siri Ahmed Backström och Karin Cyrén låter växterna slå rot i boklådorna på nedre plan och blomstra invid skaparverkstaden ovanpå.

Bokkammaren är en konceptförskola, alltså byggd efter en prototyp vilket halverar tiden från idé till första spadtag och hjälper Sisab att klara behoven för ett snabbt växande Stockholm. Parallellt arbetar Stockholm konst då med "prototypkonst" där en grundidé utformas i flera versioner. Siri Ahmed Backström och Karin Cyrén har tidigare haft gestaltningsuppdraget för Knutbygårdens förskola och detta projekt är en vidareutveckling av idén därifrån.

På Bokkammaren är gestaltningen koncentrerad till två väggar på varsitt våningsplan. Förskolan önskade sig ett verk som var öppet för tolkning och som barnens fantasi kunde ta avstamp i. Konstnärerna inspirerades av nivåskillnaden mellan de båda planen och ville använda sig av den. De tog fram fem former med varsin färg, och formerna fick sedan två olika färguppsättningar, en för varje vägg.

I Djungelrabatten finns nu fem växter med olika karaktär. Rötterna finns i biblioteket på nedre plan och blomkronorna invid skaparverkstaden ovanpå. Växterna är omgivna av småkryp och fjärilar, och på bottenvåningen finns också två figurer som läser en bok och som samtidigt kan användas som bokstöd.

Växterna är skapade av enkla, distinkta former vilket konstnärerna hoppas ska bidra till att väcka nyfikenhet och skaparlust hos barnen. Kopplingen mellan de två våningsplanen kan upptäckas bit för bit av den som rör sig mellan våningarna. Detaljer kan öppna för egna funderingar: Vart är fjärilen på väg? Varifrån kommer snigeln? Var finns egentligen växternas rötter?

Figurerna är utskurna ur MDF-skivor, målade och lackade. De är fastskruvade i väggarna. Beställare är Sisab och projektledare för Stockholm konst Päivi Ernkvist. Förskolan och den konstnärliga gestaltningen invigs den 11 maj kl 15.

Illustratörerna Siri Ahmed Backström (född 1980) och Karin Cyrén (född 1984) är båda utbildade vid Konstfack i Stockholm. Redan där började de arbeta med gemensamma projekt. Under namnet Våra vänner har de ställt ut bland annat på Grafikens hus samt gjort bilderboken Vem hämtar vem? (2014). De var båda bland de 31 illustratörer som representerade Sverige vid barnboksmässan i Bologna 2013. Karin Cyrén kom förra året ut med sin första egna bok, Strandstaden. 2015 utkom också Rovan, med bild av Siri Ahmed Backström och text av Joar Tiberg.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.