Dubbel konstinvigning för Kungsholmenskola

Kungsholmens grundskola byggs om och till så att elevkapaciteten nära nog fördubblas. Sirous Namazis laboratorieinspirerade utomhusskulptur och Mandana Moghaddams hängande spegelträd bidrar till att ge skolan identitet samtidigt som verken tillför stadsbilden nya visuella element.

Två platser utsågs för den konstnärliga gestaltningen, en öppen plats nära hörnet Fridhemsgatan/S:t Göransgatan och inomhus i skolans entré. Två konstnärer fick uppdraget att skapa en sammanhållen konstupplevelse. Namazi och Moghaddam använder båda sin iranska bakgrund i konstnärskapet men på olika sätt, och deras skilda uttryck skapar både dynamik och kommunikation mellan verken.

Skulpturen Laborate är inklusive sockeln nära sex meter hög och ger med sin tredimensionella struktur olika intryck beroende på varifrån den ses. Här har laboratoriets kolvar och behållare böjts och krökts och vävts samman i nya banor. Tanken är att visa verksamheten som bedrivs i skolan genom att låta energin och rörelsen i forskningsprocessen ta sig ut ur byggnaden.

– Skolan är ett laboratorium där nya och kreativa anslutningar uppstår. Jag vill skapa upptäckarlust men också en känsla av gemenskap och samhörighet, förklarar Sirous Namazi i sin skissbeskrivning.

För Okänd värld mellan himmel och jord använder sig Mandana Moghaddam av den iranska tekniken Ayeneh Kari, där man skär speglar i små bitar och skapar mönster och dekorativa former i mosaik. Skulpturen hänger i entrén, synlig både inifrån och utifrån. Mosaiken bildar ett träd, en symbol för liv och kärlek och något som kopplar jorden till himlen. Spegelträdet reflekterar ljus och färger men ska också belysas, nattetid i silver och dagtid i färger som varieras efter säsong.

– Spegelträdet är i delar som ser ut som olika öar eller länder på en karta. I var och en av spegelbitarna ser man sig själv eller en hel värld. En värld som man kan dras in i, gå vilse i och komma ut ur, beskriver Mandana Moghaddam sin tanke.

Beställare är Sisab och projektledare har varit Susann Brännström/Stockholm konst. Invigning fredag 23 september kl 13-14.

Sirous Namazi är född 1970 i Kerman, Iran och bosatt i Stockholm. Han är utbildad på Konsthögskolan i Malmö och representerade Sverige på Venedigbiennalen 2007. Han har också haft en lång rad soloutställningar i Sverige och utomlands. Hans installationer använder ofta objekt ur vardagen som i ett skruvat sammanhang får nya innebörder.

Mandana Moghaddam är född 1962 i Teheran och bosatt i Göteborg. Som tonåring tvingades hon fly från Iran och fick asyl i Sverige. Hon har haft separatutställningar på Göteborgs konstmuseum och Röda Sten och medverkat i internationella utställningar i bl a London, Berlin och Istanbul. 2005 deltog hon i Venedigbiennalen. Hennes verk handlar ofta om främlingskap, kommunikation och feminism.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.