Ett frö sått på Högalidsskolan

I samband med återinvigningen av Högalidsskolan blev det också invigning av Lisa Jonassons verk FRÖ/TID. Tematiken bygger på kretsloppstanken: hur ett frö blir till en växt, som blir till mat som vi äter, smälter och återför till jorden.

Tematiken i Lisa Jonassons konstnärliga gestaltning för Högalidsskolan bygger på kretsloppstanken: hur ett frö blir till en växt, som blir till mat som vi äter, smälter och återför till jorden.

När Lisa Jonasson fick uppdraget att skapa ny konst för den gamla Högalidsskolan valde hon att lämna originalbyggnaden i fred. I stället gjorde hon få men betydande bearbetningar av tydligt valda delar i ombyggnadens nytillskott. I skisspresentationen motiverar hon varför:

"Högalidsskolan är en stor skola, en mäktig byggnad! Det finns mycket skönhet i huset, fönstrens skiftande vyer är fantastiska. Den ursprungliga konstnärliga gestaltningen, takmålningarna och ornamentiken kring portarna, ger identitet åt de olika huskropparna."

Så räknas också Georg A. Nilsson, som ritade skolan 1921, till Sveriges mest framstående skolbyggnadsarkitekter. Med de fyra årstiderna som motiv gav en i dag okänd konstnär varje trapphus en tydlig identitet och färgsättning som ombyggnadsarkitekterna Cedervall tillvaratagit och byggt vidare på.

Lisa Jonasson ger med sin gestaltning platserna identitet med nya färger i en annan teknik. Tematiken bygger på kretsloppstanken; hur ett frö blir till en växt, som blir till mat som vi äter, smälter och återför till jorden, där ett frö…

I matsalen kräver ljudmiljön att stora väggytor täcks av ljudabsorbenter. Här har konstnären arbetat med akustikplattorna som grundmaterial och skapat stora färgstarka bilder i textil intarsia.

Flera glaspartier tillkom i korridorerna som delades av för att tillgodose krav på brandsäkerhet och ljudmiljö. Även dessa blev föremål för konstnärlig gestaltning. Grafiskt distinkta figurer korresponderar med verksamheterna i respektive korridor, till exempel vid lärosalarna för biologi, fysik och kemi.

Projektledare har varit Monika Nyström och beställare är SISAB.

Lisa Jonasson är född 1978, bosatt i Stockholm och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon har haft en rad separatutställningar och har även deltagit i samlingsutställningar i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike. Mellan 2003 och 2009 hade hon också en egen konstbiennal, The Lisa Jonasson Biennial. Senaste utställningen var Cirkeln måste sluta på Galleri Magnus Karlsson 2015.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.