Ett-tu-tre är Tunet förvandlat

Tunets trygghetsboende i Råcksta har byggts om och den 14 maj är det invigning av den konstnärliga gestaltningen. Astrid Göransson och Stefan Uhlinder har stått för utformningen med Tunet – ett-tu-tre respektive Arboretum. Astrid Göransson räknar ett-tu-tre i sin gestaltning för Tunets trygghetsboende och börjar med att inreda ett både aktivt och vilsamt bibliotek i centrum av Tunet. Stefan Uhlinder har med Arboretum skapat textila mönsterverk för elva korridorslut och för biblioteket. Mönstren har inspirerats både av trädgårdsrummen runt Tunet och av ”snuskungen” Knut Ljunglöf, en välkänd Råckstagestalt.

Bibblan är en länk mellan ute och inne, mellan offentligt och privat. Rummet har fått specialritade bokhyllor och Stefan Uhlinders mönster på såväl väggar som fåtöljer. Här finns en svart tavla att skriva på, och Astrid Göranssons rörliga teckning Vit Ridå är monterad i en bokhylla. Kolanimationen, som börjar i en ung man med keps och slutar i två stadiga damben, förmedlar frågan hur vi blir dom vi är.

Till Donationsväggarna har hyresgästerna på trygghetsboendet själva bidragit. I korridorerna hängde enstaka spridda målningar som samlades upp och togs om hand innan renoveringen av Tunet startade. Därefter har de boende inbjudits att medverka med ytterligare konstverk som de har i sin ägo.

Tredje delen i Astrid Göranssons gestaltning är fyra vakter i form av kolteckningar direkt på väggen mitt emot restaurangen – fyra lika godmodiga som monumentala beskyddare. Också det makraménät som tidigare hängde över ingången till biblioteket har kommit tillbaka som kolteckning.

Den fina yttermiljön har flyttat in på Stefan Uhlinders mönster för de elva korridorsluten. Här finns Arbotunet med de flesta arterna i Tunets trädbestånd och Wernas träd som kom upp i hennes balkonglåda men också Knut, alltså snuskungen, med snustunnor, tobaksplantor och det Ljunglöfska slottet. Andra mönster har Stefan Uhlinder hämtat från sin egen bildvärld, som Les Maisons med huskroppar i träden och Boning med sina klotliknande ”getingbon”.

Astrid Göransson är född 1956 i Skåne och verksam i skånska Maglaby. Hon är utbildad på bland annat Konstfacks skulpturlinje och Valands konsthögskola, och är lika gränslös i materialval som i tekniker: måleri och teckning, skulptur, video, performance – allt i ett flöde av energi och humor. Hon ställer ut flitigt i Sverige och utomlands, senast med Telling the Baltic i Litauen.

Stefan Uhlinder är född 1953 i Stockholm där han också är verksam. Han är utbildad på Valands, Hochschule der Künste i Berlin och Konstfack. Förutom flera separatutställningar har han deltagit i samlingsutställningar i Sverige och utomlands. Hans bildvärld kretsar kring en handfull teman – figurer, huskroppar, insekter – och på senare år har han arbetat med bilder i rapporter som textil och tapet. 

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.