Finländskt på Hannahemmet

Astrid Göransson och Stefan Uhlinder fullföljer sitt arbete på Tunet med äldreboendet i hus C där många av de boende har rötter i Finland. Stefan Uhlinders tapetverk knyter an till folkdräkt och broderi, hustyper och nationalväxter. "Här bor jag" förkunnar Astrid Göranssons vykortshylla. 

Ersta Hannahemmet i Tunet är ett äldreboende med språk, inredning, aktiviteter, mat och traditioner inspirerade av Finland, och inspirationen har därför delvis hämtats från vårt grannland. I "Elämän puu" (Livets träd) har Stefan Uhlinder tagit in en rad bildelement från både nyare och äldre tider. På tapetverket i entrén växer Finlands nationalträd och -blomma (björk och liljekonvalj) jämnhöga med Aalto-hus, äldre torp och efterkrigstidens frontmannahus.

I entrén finns också ett mindre väggavsnitt där en vers ur en finsk folkvisa flankeras av folkdräktsinspirerade bårder. Jag har sett det som ett egenvärde att boende ska mötas av sitt ursprungliga modersmål, förklarar Stefan Uhlinder.

På de övre planen i huset har en och samma gestaltning använts men i olika färger, rött, blått och grönt. Motivet är hämtat från "käspaikka", en typ av broderade dukar som hör samman med den ortodoxa traditionen i Karelen.

Ett vykort är det optimala meddelandet, konstaterar Astrid Göransson – bara några få ord men iakttagelserna gör en individ av sin avsändare. "HÄR BOR JAG" innehåller en hylla med sju olika vykort (alla gratis) och en inramad teckning av skrivande händer, som på ett poetiskt sätt kan ge impulser att ta ett kort, skriva och posta det. orten har motiv från de andra konstnärliga gestaltningarna på Tunet.

Beställare är Micasa och projektledare från Stockholm konst är Monika Nyström.

Astrid Göransson är född 1956 i Skåne och verksam i skånska Maglaby. Hon är utbildad på bland annat Konstfacks skulpturlinje och Valands konsthögskola, och är lika gränslös i materialval som i tekniker: måleri och teckning, skulptur, video, performance – allt i ett flöde av energi och humor. Hon ställer ut flitigt i Sverige och utomlands, senast med Telling the Baltic i Litauen.

Stefan Uhlinder är född 1953 i Stockholm där han också är verksam. Han är utbildad på Valands, Hochschule der Künste i Berlin och Konstfack. Förutom flera separatutställningar har han deltagit i samlingsutställningar i Sverige och utomlands. Hans bildvärld kretsar kring en handfull teman – figurer, huskroppar, insekter – och på senare år har han arbetat med bilder i rapporter som textil och tapet. 

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.