Fontäntider begränsas

Jeppe Heins vattenpaviljong på Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden kommer att spruta mindre i fortsättningen. Efter en del klagomål från kringboende har tiderna begränsats.

Stockholm konst, exploateringskontoret och Trafikkontoret har efter ett möte fredag den 30 juni enats om följande:

Jeppe Heins fontänskulptur Water Pavilion kommer tills vidare att köras under följande tider:

Måndag–fredag: 07.30-8.30. 11.00-13.00, 16.00-18.00, 20,30-21.00
Lördag–söndag: 9.30-10.30, 12.00-13.00, 16.00-18.00, 20.30-21.00  

De begränsade tiderna är avsedda att tillmötesgå önskemål både från de boende som finner fontänen  störande och de som uppskattar fontänkonstverket på sitt torg.
En förändring har skett sedan tidigare programmering i det att verket startar en timme senare under helger.
En bullerstudie har genomförts, men densamma måste justeras eftersom riktlinjer och jämförbara riktvärden saknas avseende fontäner.

 

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.