Förskolefester med invigningar

Från Skogen runt hörnet till Universum rör sig de konstnärliga gestaltningarna på förskolorna Långe Erik i Kärrtorp och Mullegården i Långbro som invigs tisdag 3 juni.

På Långe Erik är det invigning kl 15 och på Mullegården kl 16.20, och Mårten Castenfors, chef för Stockholm konst, får ett sjå att hinna mellan uppdragen.

Elisabeth Persson har valt att ta in naturen i förskolan Långe Erik. Hennes verk Skogen runt hörnet består av sju bronsobjekt: en relief av ett skogsparti och olika djur och fåglar som sitter på grenar.

Nackareservatet och Nytorps gärde ligger alldeles utanför förskolan, och med bronsskulpturerna flyttar en del av denna natur in i barnens vardag. Djuren är i naturlig storlek, här finns en hasselmus, en ekorre, någon kråkfågel, småfåglar. Reliefen av skogen är runt två decimeter hög.

Objekten är delvis patinerade för att inte bli för mörka och har detaljer i guld. De är också ihåliga och därför inte så tunga. De placeras i trapphuset och i matsalen, fästade på de vitmålade väggarna så att barnen kan se dem från olika håll men inte komma åt dem med händerna.

Elisabeth Persson är född 1959, bosatt och verksam i Stockholm. Hon är utbildad på Konstfacks skulpturlinje där hon blev klar 1991 och har haft flera separatutställningar i Sverige, liksom även deltagit i samlingsutställningar.

För naturtomten på Mullegårdens förskola i Långbro, med både berg och odlingslott, har konstnären Axel Lieber skapat det svävande Universum med modellversioner av de byggnader och paviljonger som redan finns på gården.

Mullegården är en ”ur och skur-förskola” där barnen är mycket utomhus och utemiljön är viktig. På tomten finns både berg och skog, byggnader och redskap. Här står grillhus, sandlåda och paviljonger, de flesta med påtaglig ”leksaksestetik”.

Axel Lieber har tagit fasta på detta och i sin konstnärliga gestaltning Universum skapat modellversioner av byggnaderna som placeras i en trädliknande ställning med en modell av själva skolan i centrum. Sex andra modeller kretsar på sina armar runt skolan. Alla modellerna kan också fungera som fågelholkar och bildar en parallellvärld där fåglarna tar barnens roll.

Kretsen av modeller sitter två och en halv meter upp på en stålstång och har en diameter av två och en halv meter. Husen är av pulverlackad aluminum och stål samt av målat trä.

Axel Lieber är född i Düsseldorf 1960 där han också är utbildad vid Staatliche Kunstakademie. Han är verksam i Malmö och har haft separatutställningar i Sverige och utlandet och har även deltagit i samlingsutställningar, framför allt i Tyskland men också till exempel i den stora Modernautställningen 2010 i Stockholm. Han tar gärna avstamp i vardagsföremål som han förvandlar till geometriska kompositioner. 

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.