Från örat kommer ljud

På båda sidor om läktaren på det nyanlagda auditoriet vid Herrängens skola står två höga skulpturala interaktiva verk, Sound sculptures I-II av Per Svensson. De har kristallformer i toppen och stora öron halvvägs upp. Bakom öronen sitter högtalarlådor som kan sända ut ljud från scenen eller musik. 

Herrängens skola i Älvsjö har byggts om för att kunna ta emot fler elever och har fått ett nytt och större hus. Skolan arbetar med ett projekt som kallas Tankebygget, där konstnärer, musiker och författare samarbetar med eleverna för att utforska skapandets natur. Den nya konstnärliga gestaltningen skulle anknyta till detta profilarbete och placeras vid den nya byggnadens sydvästra gavel där en uteplats med scen anlagts.

Per Svensson har valt att göra två ljudskulpturer, fyra och en halv meter höga och i svetsad och galvaniserad metall. Verken är placerade på var sin sida om läktarplatsen på auditoriet i naturområdet mittemot scenen på den nya skolbyggnaden. I toppen sitter en geometrisk form som associerar till naturens kristaller och kemins molekyler. Halvvägs upp på varje skulptur sitter ett öra som gömmer en högtalarlåda. De båda öronformerna, som skurits ut i plåt, är modellerade efter konstnärens egna öron som gjutits av och förstorats i dator. Öronen är vända mot scenen.

Högtalarna kan sända ut ljud från aktiviteter på scenen men också förprogrammerade ljud som konstnären skapat för verket – här är det hjärtslag. Högtalarna kan förstås också användas för att spela musik. Ljudets källa är en mediaspelare med programmerad ljudloop kopplad till skolans mixer.

Beställare är SISAB och projektledare från Stockholm konst Dan Wirén. Invigningen sker den 4 maj.

Per Svensson är född 1965, verksam i Göteborg och Övraby och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt vid dess arkitekturskola. Han arbetar med skulptur, måleri ljudinstallationer, film och arkitektur. Per Svensson är också musiker och kompositör och började sin karriär som ljudkonstnär och poet i mitten av 1980-talet. Hans verk har visats på många gallerier och institutioner i Sverige och internationellt, bland annat i Los Angeles, Berlin, Paris, Lusaka och Åbo.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.