Frihetens fågel i Blackeberg

Fastigheten Dalbon 1 i Blackeberg har byggts om till bostäder för flyktingar. I entrén finns Marisa Fjärems skulpturgrupp med symboler för trygghet och lugn. Här ska de boende kunna känna fågelns frihet, blommans livskraft och hemmets skydd. Verket invigs den 14 mars.

Dalbon 1 i Blackeberg byggdes 1959 som äldreboende. Arkitekt var nestorn Carl Nyrén och originalets helhetsintegrerade konst har bevarats. Fastigheten har nu restaurerats för att bli flyktingbostäder, och här bor många barn. När Marisa Fjärem fick skissuppdraget för husets entré kände hon ett stort ansvar och en vilja att ge både en saga och ett lugn till de människor som ska vistas här.

Idén till "Frihetens fågel" kommer delvis ur minnet av skoltidens möten med bosniska ungdomar som tvingats fly ett land i krig, hur de både behövde och uttryckte sig i bilder som berättade om naturens skönhet, lugn och harmoni.

Med de universella symbolerna för frihet (fågeln), att slå rot (trädet), livets kraft (blommorna) och hemmet (fågelboet) vill konstnären skapa en tredimensionell plats där man kan gå in i en sådan bild, där man kan identifiera sig med fågeln, känna trygghet under trädet och lugn över att ha tak över huvudet. Installationen ska kännas inspirerande och stärkande.

Marisa Fjärem arbetar vanligtvis med papper, men då kraven på beständighet är större vid ett offentligt konstverk är papperet utbytt mot naturmaterial som trä, läder och mässing. Samma teknik och mönsterkonstruktion används som vid skulptur med papper men här är objekten överdimensionerade för att ta plats i foajéns höga takutrymme. Fågeln som är laserskuren i mässing mäter till exempel 150 cm mellan vingspetsarna.

Trädet i björkplywood har blad av läder och blommor av mässing och spraylackerad aluminium. Fågelholken sitter så lågt att även barn kan titta in i den. Här inne finns dockskåpsbelysning över de små möblerna. De naturalistiska molnen som svävar över trädet är gjorda av polyestervadd.

Beställare är Micasa och projektledare Frida Cornell, Stockholm konst. 

Marisa Fjärem är född 1979, bosatt i Stockholm och utbildad vid Konstfack. Hon arbetar ofta med rumsliga installationer och tredimensionella illustrationer avporträtterade i fotografi för organisationer, institutioner, företag och personer, bland annat Naturskyddsföreningen, Rädda barnen, Hyresgästföreningen och Kommunal. 2014 startade hon workshopen "Paper as Art", där art directors, illustratörer, lärare och barn har inspirerats att arbeta med papper för konst och kommunikation.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.