Grattis Big, Grontmij och Spacescape! Stockolmssfären vann!

Nu har juryn utsett det vinnande bidraget i Sveriges största konstnärliga gestaltningstävling, Stockholmsporten. Vi säger grattis till Big, Grontmij och Spacescape. Deras gemensamma tävlingsförslag Stockholmssfären vann. Klicka på rubriken för att läsa mer!

 

Finalisternas uppdrag var att presentera en konstnärligt högstående helhetsgestaltning av landskapet kring Trafikplats Hjulsta som dessutom ska utgöra en inbjudande entré till Stockholm. Tävlingsområdet ligger i gränslandet mellan miljonprogramsbebyggelsen i Hjulsta, industri¬området Lunda, småhusbebyggelsen i Barkarby och vid Järvafältet. Med andra ord gäller gestaltnings-uppdraget ett område där en rik kulturmiljö, blandad bebyggelse och en helt ny trafiklösning sammanstrålar.

Det unika med den internationellt utlysta tävlingen är inte bara omfattningen av den utan dessutom att en särskild konstnärlig kompetens i de tävlande lagen varit ett krav från arrangörerna. Tävlingsbidragen har visats en trappa ned i Liljevalchs konsthall 17 december 2010 - 9 januari 2011, utan att varken publik eller jury fick veta vilket kontor/vilken grupp som presenterade vad.

Utdrag ur juryns motivering:

"Förslagets magnifika skålform är en genial lösning som samspelar med trafikplatsens geometri samtidigt som den skapar ett stadsbyggnadsmässigt sammanhang som binder samman de olika områdena runt platsen. På ett mycket elegant sätt skapas möjligheter att tillföra platsen kvaliteter och verksamheter som gagnar de boende."

Vinnande arkitektkontor/grupper i samarbete

Det vinnande tävlingsbidraget Stockholmssfären är ett resultat av ett danskt-svenskt samarbete, med följande deltagare:

BIG
www.big.dk
Partner in Charge: Bjarke Ingels, Jakob Lange
Project Leader: Hanna Johansson
Project Team: Camille Crepin, Barbora Srpkova, Alessio Valmori, Xiao Xuan Lu, Krista Meskanen, Long Zuo

Grontmij AB
www.grontmij.se
Ansvarig landskapsarkitekt & uppdragsledare: Veronika Borg
Landskapsarkitekt: Albin Ahlquist
Rådgivande landskapsarkitekt: Anders Falk
Rådgivande vägingenjör: Mats Mauritzson
Rådgivande trafikingenjör: Nils-Göran Nilsson
Rådgivande konstruktör: Christer Johansson
Rådgivning energisystem: Bengt Ridell

Spacescape AB
www.spacescape.se

Handledning: Alexander Ståhle
Medverkande: Tobias Nordström

Juryn

Ernst Billgren - konstnär, Mats Broman - arkitekt SAR/MSA, Trafikverket, Mårten Castenfors - chef för Stockholm konst och Liljevalchs konsthall, Per Kallstenius - tidigare stadsarkitekt, SAR/MSA, Stadsbyggnadskontoret, juryns ordförande, Karolina Keyzer -  stadsarkitekt, SAR/MSA, Stadsbyggnads-kontoret,  Bengt Schibbye -  landskapsarkitekt LAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter samt Lars Svensson - projektledare, Exploateringskontoret.

Juryns sekreterare är Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter, och tävlingsfunktionär är Linda Kullänger, Trafikverket.

Arrangör

Arrangör av tävlingen är Stockholms stad genom Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Trafikkontoret och Stockholm konst i samarbete med Trafikverket och Sveriges Arkitekter.

Kontakt

För mer information vänligen kontakta tävlingsfunktionär Linda Kullänger,
Trafikverket: linda.kullanger@trafikverket.se

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.