Hoppande fiskar på Grimstahallen

Över den elva meter höga gavelväggen hoppar fiskarna så det skvätter på måne, stjärnor och planeter. Konstnären Carl Johan De Geer vill med sin svartvita plåtfasad på Grimstahallen i Vällingby förmedla optimism till de idrottande.

För den konstnärliga gestaltningen av fyra nya idrottshallar i Stockholm gavs Carl Johan De Geer och Jenny Granlund uppdraget att svara för två var. Hallarna är nära nog identiska, med en högdel för idrottsutövandet och en lågdel för omklädning och funktionsrum, men ska ges sin egen tydliga identitet. Bilder och mönster ska integreras i fasadplåten som är mörk- och ljusgrå.

För Grimstahallens fasad har Carl Johan De Geer skapat ett starkt stiliserat mönster med fiskmotiv i svart, vitt och grått. Hans ambition har varit att det ska ha "ett äkta mönsters bästa egenskap: att börja om och om igen utan att en upplever någon skarv".

Gestaltningen är i svartvitt för att undvika likhet med köpcentra, förklarar konstnären. Plåtens karaktär bejakas genom att dess färg ingår i motivet. Syftet är att sprida optimism och glädje genom den sprittande rörelse, det stänk, som fiskarna förmedlar.

Verket blev klart under hösten 2017. Projektledare från Stockholm konst har Päivi Ernkvist varit.

Carl Johan De Geer är född 1938 och utbildad vid Konstfack. Han är allkonstnär som förutom bildkonst också ägnat sig åt författande, filmskapande, musik, scenografi m m. Han inspireras av populärkultur och låter högt och lågt mötas i en särpräglad stil. 1967 provocerade han med vapenvägraraffischer, bland annat den kända "Skända flaggan", 1970 var han med och bildade textilkonstnärskollektivet 10-gruppen och 1972 skapade han och Håkan Alexandersson tv-historia med barnprogrammet Tårtan. 

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.