Invigning av konst på ombyggda Engelbrektsskolan och nybyggda Engelbrektshallen

På fredag den 11 oktober återinvigs den renoverade och ombyggda Engelbrektsskolan som också fått två nya konstnärliga verk av Mako Ishizuka och Magnus Thierfelder. Dessutom har Mikael Lundberg och Henrik Brandt gjort skulpturer för nya Engelbrektshallen.

Stockholm konsts chef Mårten Castenfors klipper bandet kl 10.30 och håller invigningstalet i närvaro av konstnärerna. Borgarråden Madeleine Sjöstedt, Lotta Edholm och Regina Kevius deltar och allmänheten är välkommen - det ordnas fyra guidade turer under dagen (10.20, 11.40, 12 och 12.20)

Mako Ishizuka har med Palimpsest (överskrivna historier) undersökt skolans långa historia genom att låta olika generationer engelbrektare möta varandra. Mötena och elevernas berättelser har legat till grund för de bilder som eleverna har skapat på olika platser i skolan.

Mako Ishizuka är född 1974 i Kobe i Japan, men bosatt och verksam i Stockholm. Hon har tidigare arbetat med Stockholm konst 2010, då hon gjorde en konstnärlig gestaltning i Blommensbergsskolan.

Magnus Thierfelders Jag växer (Cresco) är ett träd som ser ut att växa genom skolans golv, tak och väggar nerifrån entréhallen och upp till det nya biblioteket. Förgreningar från trädet sticker ut genom olika delar av byggnaden, som trapphus och korridorerEn lekfull ton får verket genom de gympaskor, böcker och stickade detaljer som hänger i trädets grenar. Detaljerna har gjutits i brons och färgsatts innan de hängts upp.

Magnus Thierfelder är född 1976. Han är utbildad på Konsthögskolan i Malmö där han också är bosatt och verksam.

Mikael Lundberg och Henrik Brandt har med verket Reflektion utan vila skapat skulpturer i perforerad plåt som döljer två ventilationshuvar på skolgården utanför hallen. Skulpturerna har ljussatts både inifrån och utifrån, och från en av dem hörs viskningar. Det är ett ljudarkiv av texter som startas med rörelsesensorer så att en mening läses upp varje gång någon går förbi sensorn.

Den konstnärliga gestaltningen inomhus – Reflektion med vila – är som ett uppehållsrum som ska förmedla energi. Golvet fortsätter upp på väggen som en skateboardramp och rummet får ett större glasfönster mot idrottshallen. Aktiviteterna i hallen mäts med hjälp av värmekamera. Olika temperatur visar olika färg på en skärm i uppehållsrummet - både en vetenskaplig mätning och ett konstverk.

Mikael Lundberg är född 1952, är bosatt och verksam i Stockholm. Han är utbildad på Konstfack och har haft flera separatutställningar i Sverige men även i till exempel New York och Havanna. Dessutom har han deltagit i ett stort antal grupputställningar.

Henrik Brandt är född 1970, bor och verkar i Stockholm. Han är utbildad i metallformgivning på Konstfack och har tidigare utfört flera offentliga uppdrag i samarbete med andra konstnärer, bland annat i Kristineberg och vid Telefonplan.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.