Invigning av ny muralkonst vid Odenplan 10 juni. Alla är välkomna!

Klockan 14.00 måndag 10 juni invigs muralmålningen Där våra vägar möts... vid Odenplan av Stockholms kulturdirektör Berit Svedberg. Ungdomarna som skapat verket – sjundeklassare i Rinkebyskolan i Rinkeby och Vasa Real i Vasastan – är självklart på plats. Vi utlovar en festlig eftermiddag. Alla är varmt välkomna!

Den kollektiva muralmålningen har under våren växt fram på planket vid Citybanans byggarbetsplats på Odenplan. Det är ungdomar i sjunde klass i Rinkebyskolan i Rinkeby och Vasa Real i Vasastan som arbetat tillsammans under ledning av konstnären och bildpedagogen Saadia Hussain från Förorten i Centrum.

Konstverket vid Odenplan böljar fram i klara färger i alla tänkbara nyanser - en komposition som binder ihop elevernas individuella och gemensamma bilder på temat möten och kartor, på en ca 15 meter lång och 2 meter hög yta. Konstverket handlar om vägar som möts och om att hitta hem. Med stor frihet har ungdomarna skapat sina hus och hem med hjälp av olika mönster. Här finns många exempel på hur ungdomarna förhåller sig till begreppet kartor - länder, mindmaps, världsdelar och oändligt mycket mer. Michelangelo har också ett finger med i spelet...

Grupperna har arbetat både på varsitt håll och besökt varandra i Rinkeby och i Vasastan. Under några intensiva timmar varje vecka har eleverna skapat bilder som de sedan sammanställt till den stora målningen och gemensamt uppfört på byggplanket vid Odenplan under våren. Intresset har varit stort från förbipasserande människor på torget, och många har följt framväxten av verket. Muralmålningen finns att se på Odenplan tills byggplanket flyttas eller tas ned.

Förutom ett spännande konstverk i offentlig miljö har projektets syfte varit - och är i högsta grad fortfarande - att unga personer som annars kanske aldrig skulle ha mött varandra träffas och arbetar med ett gemensamt mål. För att möjliggöra ungdomarnas samarbete och konsten på Odenplan har det handlat om att koppla ihop rätt resurser och rätt uppdrag:

Projektet har genomförts av Förorten i Centrum på uppdrag av Stockholm konst i samarbete med Trafikverkets Projekt Citybanan. Den ideella organisationen Förorten i Centrum står för idén och metodiken, Stockholm konst har tilldelats extra medel för att arbeta med tillfällig konst vid Odenplan under byggnationen och Citybanan har ställt byggplanket till förfogande som en del av sitt projekt Barn och ungdomar dokumenterar Citybanan.


Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.