Konstnärlig gestaltning i Högdalen genom unik samverkan

Förverkligandet av den kommande konstnärliga gestaltningen i Högdalens centrum är på flera sätt unikt. Det är resultatet av ett samarbete mellan flera olika förvaltningar inom Stockholms stad och handlar dessutom om offentlig konst som delfinansierats av näringslivet. Konstnären är Roger Andersson.

Initiativtagare till den konstnärliga gestaltningen i Högdalen är Stockholm konst tillsammans med fastighetsbolaget Granen Fastighetsutveckling AB som delfinansierat konsten. Roger Anderssons uppdrag omfattar närområdet vid det nya Högdalstorget (Kvarteret Arkivfotot 1 och 3) där hans arbete kommer att binda samman två viktiga platser, nämligen tunnelbaneuppgången och den stora skateboardparken som planeras i närheten.

Den konstnärliga gestaltningen möjliggörs genom samverkan mellan Granen Fastighetsutveckling AB, Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen, Trafikkontoret och Kulturförvaltningens avdelning Stockholm konst.

Projektet är också det privata näringslivets hitintills största samarbete med Stockholm konst, vars uppdragsgivare i vanliga fall är stadens egna förvaltningar och bolag.

Roger Anderssons verk tar sin utgångspunkt i områdets historia och hämtar perspektivet från minnen och sinnesintryck från sin egen uppväxt i en liknande förort. Där det nya trivsamma området för den nya generationens barnfamiljer växer fram vill han att platsens historia och människor som haft betydelse för den ska göra sig påminda:

"Jag vill ta fram det som oftast städas bort när det byggs nytt, att platsens rätta historia ska finnas med, men i en stoltare skepnad."

Här låter Roger Andersson människorna från förr träda fram som skuggor i form av siluetter och låter konsten ta för sig där äldre förorter ofta har sina "icke-platser". Ett exempel är gestaltningen av gångtunneln, med siluetter av barn och tonåringar som en gång hållit till där. Ett annat exempel är promenadstråket, som leder genom tunneln mot skateboardparken, där asfaltsbeläggning blir röd med infällda mörkröda skuggor av människor. Och skateboarden är självklart allestädes närvarande på olika sätt i den konstnärliga gestaltning som helhet.

 - Vår absoluta övertygelse är att samtliga gestaltningsdiscipliner är viktiga för att skapa en harmonisk helhet i våra livsmiljöer. Genom Roger Andersson lyckas vi skapa och bevara spår av Högdalens historia, vilket ger människor i området identitet. Som initiativtagare till detta gestaltningsarbete vill vi tacka Stockholm konst, stadens medverkande förvaltningar och sist men inte minst våra politiker för ett mycket gott samarbete. Samtliga medarbetare intygar att detta arbete varit mycket inspirerande och gett energi utöver det vanliga, säger Per Arwidsson, styrelseordförande Granens Fastighetsutveckling AB.

- Det är glädjande att näringslivet går in och delfinansierar konsten i Högdalen. När det gäller den konstnärliga gestaltningen av den offentliga miljön är samverkan mellan stad och byggherrar avgörande. En god stadsmiljö tjänar såväl boende, som stad och ägare på, säger Madeleine Sjöstedt (FP) Stockholms kulturborgarråd.

Mer om bostäderna och området i Högdalen:
Se www.stockholm.se, skriv in "Mikrofilmen" i webbplatsens sökruta.

Mer om konstnären:
Roger Andersson är född 1966 i Linköping och utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1988-93). Förutom en mängd internationella och svenska grupputställningar genom åren har han också de senaste åren haft en rad uppmärksammade separatutställningar i Stockholm och New York. Hans verk finns
bl a i samlingarna hos Moderna Museet i Stockholm, Statens konstråd, Folkets Hus och Parker och West Collection i USA.

Bland hans tidigare offentliga uppdrag märks Mälardalens Högskola i Västerås och Valbo i Gävle. Roger Anderssons konst har också visat sig tillgänglig på andra sätt bl a genom en kollektion läderväskor för Whyred, skivomslag för Zen och Goran Kajfes samt i SAS VIP Lounge och IKEA Art Project.

Se även:

Exploateringskontoret www.stockholm.se/exploateringskontoret

Idrottsförvaltningen www.stockholm.se/idrottsforvaltningen

Trafikkontoret www.stockholm.se/tk

Granen Fastighetsutveckling AB www.granen.se

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.