Lekfull pekvägg i Rinkeby

Som en jättelik pekbok med fem horisontella nivåer är Siri Ahmed Backströms och Karin Cyréns verk för Knutbygårdens förskola. Väggen är fylld av figurer, föremål, växter och djur som kan inspirera till samtal och berättelser. De nedersta nivåerna är för barn att komma nära, de båda översta ska ses på håll.

Knutbygårdens förskola i Rinkeby beskriver sig som en mötesplats, där barn och föräldrar har med sig många olika kulturer och språk. De båda konstnärerna är barnboksförfattare och illustratörer som främst arbetar med bilderböcker. 

Som i en pekbok har de här använt lätt igenkännliga och vänliga symboler som inspirerar till samtal och lek. Under workshopar med barnen fick de önskemål om allt från "glitter och rosa" till "dinosaurisar" medan förskolans pedagoger gärna ville ha ett interaktivt verk där barnen själva kunde skapa berättelser.

På en av väggarna i förskolans entréhall har konstnärerna skapat en glad och lekfull pekvägg med fem horisontella, parallella bildregister. Nivåerna längst ner är tänkta att nås och ses på nära håll av barn i olika längd och åldrar, bilder att växa med.

Verket består av ett 30-tal utfrästa MDF-figurer som målats och lackats. För de minsta barnen finns en rad figurer som sticker upp ur golvet som i en tittut-lek, högre upp finns delar att snurra på och luckor att öppna men också buss med destination Knutbygården. Högst upp håller allt flygande till, som pegasen, flygplanet och draken.

Beställare är SISAB och projektledare Päivi Ernkvist.

Siri Ahmed Backström är född 1980 och liksom Karin Cyrén (född 1984) utbildad vid Konstfack i Stockholm. Redan där började de arbeta med gemensamma projekt. Under namnet Våra vänner har de ställt ut bland annat på Grafikens hus samt gjort bilderboken Vem hämtar vem? (2014). De var båda bland de 31 illustratörer som representerade Sverige vid barnboksmässan i Bologna 2013. Karin Cyrén kom i maj i år ut med sin första egna bok, Strandstaden. I januari utkom Rovan, med bild av Siri Ahmed Backström och text av Joar Tiberg.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.