Månen tur och retur från Älvsjö

Lördagen den 6 september invigs Älvsjö torg och Hillevi Berglunds konstnärliga gestaltning "Drömmarnas sjö". Här knyter hon an till resandets mytiska skimmer och den främsta resan av alla – till månen. 

Älvsjö är ett av 12 stadsutvecklingscentrum i Stockholm och har Sveriges femte mest trafikerade järnvägsstation. Fyra nya kvarter med bostäder, hotell och resecentrum samt ett nytt torg är delar av satsningen på denna knutpunkt för kollektivtrafiken.

Två skulpturer, blästrade blad i torgets markyta och en vägghängd bild utgör tillsammans resan från en liten sjö på jorden till Drömmarnas sjö på månen. Hillevi Berglunds fyrdelade konstverk följer stråket från den lilla öppna platsen vid Lerkrogen via resecentrum och Älvsjö torg upp mot Stockholmsmässan. 

Den första skulpturen, i svart granit med spegelblank yta, visar vattnet i en liten sjö. Näckrosor flyter här, bladen silverfärgade. Några av bladen har flutit iväg ut över torget, som tankebubblor. Bladytan är nedsänkt 5 mm och blästrad i torgets skiffer.

Med den andra skulpturen, i slänten bredvid gångvägen, möter vi Drömmarnas sjö på månen, en avhuggen sfär av grå granit med blank yta i rostfritt stål; på ytan flyter fyra näckrosblad som hjärtan. 

Det stora "bildpusslet" på väggen i resecentrums rulltrappshall är en sammanfattning av hela idén: här är månen som speglar sig i en sjö med näckrosor. Materialet är polerad rostfri plåt, växlande mellan blankt och matt. Hela verket är 5 meter högt och väger 290 kg.

"Att resa till månen och se att den är av sten och att sand är drömmarnas vatten kanske påminner oss om livet på jorden", skriver Hillevi Berglund om sitt konstverk.

Hillevi Berglund är född 1967, bosatt i Stockholm och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan. Hon har deltagit i grupputställningar som Grafiktriennalen och också haft separatutställningar som "Vandrare" och "Boken" hos Galleri Flach.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.