Mer Stockholm konst på kulturtavlorna.

Tack vare samarbetet med Kulturtavlorna syns Stockholm konst återigen på stolparna runt om i stan. Nu med exempel på nyheter i alla stockholmares gemensamma konstsamling!

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.