Välkommen till utställningen Konsten och staden på Liljevalchs!

Liljevalchs visar en fotografisk utställning om offentlig konst i Stockholm och andra stadsmiljöer, med internationella utblickar och öppna frågor om vår gemensamma konst i stadsrummet. Utställningen pågår mellan 23 april och 2 juni i konsthallens första och största sal och är ett samarbete mellan Stockholm konst, Liljevalchs och fotografen Mats Liliequist.

För mer information se liljevalchs.se.


Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.