Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Sveriges största utvecklingsområden och beräknas stå klart år 2025 med 12 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser. Stockholm konst ansvarar för stadsdelens offentliga konst som blir en självklar del i den nya moderna och miljöanpassade stadsdelen .

Stockholm konst arbetar med ett antal planerade projekt och etapper i området. Nära arkitekten Ferdinand Bobergs berömda gasklockor från 1890-talet utförs t ex Gunilla Klingbergs gång- och cykelväg Vardagslivets Gång. Andra konstprojekt i området är Kirsten Ortweds bronsskulpturgrupp Ferdinand i Bobergs park och Jeppe Heins stora fontän på torget Bobergs plats.

Läs mer om  Norra Djurgårdsstaden på Stockholms stads webb.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.