Tunet prisat enprocentsprojekt

Tunets trygghetsboende av konstnärerna Astrid Göransson och Stefan Uhlinder utsågs till Årets projekt vid enprocentsgalan den 24 november. Årets enprocentare är Rune Ney.


Under festliga former – och med hjälp av arkitekten Gert Wingårdh – delade Stockholm konst i går kväll ut stans finaste utmärkelser för offentlig konst: Årets enprocentare och Årets projekt. 

Utmärkelserna uppmärksammar enprocentsregeln, som är helt avgörande för stockholmarnas offentliga konst. Dessutom delades ett hederspris ut.

Årets enprocentare tilldelades traditionsenligt en 17 kilo tung enprocentsstatyett i svart diabas och Årets projekt tilldelades diplom.

Samtidigt släpptes boken Konstprojekt 2014 med presentation av alla stockholmares nya offentliga verk som invigts de senaste 12 månaderna. 

Här är kvällens vinnare:

Årets enprocentare är...

Rune Ney, avdelningschef för stadsutveckling i Skärholmen för att han i sitt arbete med och för konsten lever upp till devisen att kvalitet och skönhetsaspekter inte skall underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.

Årets projekt är...

Tunets trygghetsboende av konstnärerna Astrid Göransson och Stefan Uhlinder. Genom att tillvarata och gestalta berättelser och ting som annars skulle hamnat på soptippen, har de omvandlat Tunets gemensamma utrymmen till fungerande mötesplatser för reflektion och umgänge, mitt i konsten själv.

Årets hedersdiplom går till...

all personal och alla barn på 44:an, Ripsavägens förskola för deras konstnärliga mod och deras vilja att ge barnen tillgång till konst nu idag, när de är små. Därför väntade de inte in något byggprojekt utan avsatte egna medel för konsten.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.