Ränder lyser upp vid Solnabron

Skyddsplank är kanske inte så roliga men Britta Kjellgren Jäger har förvandlat 68 meter plank vid nya Hagastaden till en dubbelsidig randig målning. Torsdag 19 december kl 11 invigs detta tillfälliga konstverk.

Britta Kjellgren Jäger fick i uppdrag att utföra ett tillfälligt konstverk på skyddsplanket vid nya Hagastaden. Hon har förvandlat det 68 meter långa planket till en stor randig målning. För att få en känsla av storskalighet har hon arbetat med olika färgskalor på de två sidorna, vilket ger olika dimensioner beroende på om man står nära eller befinner sig långt bort.

Planket är en avskärmning mot överdäckningen av E4/E20 vid nya Solnabron och kommer att stå på plats 7–9 år.

Invigningen av ”Ett hav i ränder. En mur inom röd” förrättas av Mårten Castenfors, chef för Stockholm konst. Konstnären själv finns på plats, liksom projektledaren Marianne Jonsson. Glögg och pepparkakor förhöjer stämningen.

Från Solnasidan måste planket kunna avläsas snabbt när man åker förbi med bil och buss. De utvalda färgerna blått, turkost, grått och grönt associeras till naturens färgskala. Mot den blivande Hagaesplanaden kommer man nära planket. Här rör sig färgskalan kring rött, guld och gult, men också blått och grönt.

Konstnären har utgått från Fibonaccis talserie* och färgsättningen följer talseriens logik från plankets mitt åt höger och sedan motsvarande åt vänster, så att verket blir spegelvänt och kan ses som en uppslagen bok.

*Fibonaccis talserie lanserades av italienaren Leonardo Fibonacci i boken Liber Abaci (1202) och räknas som ett av matematikhistoriens viktigaste verk. Talen förekommer i spiralstrukturer i naturen.

Britta Kjellgren Jäger är född 1968, bosatt och verksam i Stockholm. Hon är utbildad på Kungliga Konsthögskolan 1991–96 och har bland annat skapat Inrainbow för Kumla kriminalvårdsanstalt 2011 och gångtunneln Catwalk vid Norsborgs t-banestation.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.