Regnbågskeramik i Axelsberg

Keramikern Linda Karlsson vill bidra till öppna samtal för dem som väntar utanför eller passerar entrén till seniorlägenheterna på Kinmanssonsvägen i Axelsberg. Med två keramiska verk skissar hon en berättelse om evigt liv, lika värde och att kunna sväva omkring i luften och se saker från ovan.


I kvarteret Jungfru Lona i Axelsberg har äldreboendet från 80-talet byggts om till seniorlägenheter. Lägenheterna är avsedda för dem som klarar sig själva och huset har inte några gemensamma utrymmen förutom entréerna. Man valde därför en konstnärlig gestaltning utomhus vid de båda entréerna på Kinmanssonsvägen 43 och 45, där det finns väntplatser med bänkar.

Visionen var att på ett lekfullt sätt skapa en identitet för entréerna och samtidigt binda samman dem. Gestaltningen anknyter också till Eino Halleks verk Bakom regnbågen som kom på plats 2011 inne i huvudentrén. Linda Karlssons konst är färgstark och fantasieggande och kan bidra till samtal. Hennes unika figurer har en ömhet och mjukhet som passar platsen och dess brukare.

För att sammanföra platserna och ge dem något av sagans stoft har Linda Karlsson valt att göra en liten berättelse med hjälp av månen och två figurer. I den ena entrén finns månen och under månen en form som smälter; man ser dropparna, även på väggen. Kanhända är det regnbågen som smält. På regnbågsresterna står en oskuldsfull varelse redo att ta sig an livet. I andra entrén flyger en varelse som tycks uppbyggd av droppformer, kanske återuppstånden ur regnbågen, en symbol för evigheten. På ytterväggen syns också ett regnbågsfärgat berg och en droppe.

Beställare är Micasa och projektledare har varit Marianne Jonsson/Stockholm konst. Invigning blir det 11 oktober kl 12.

Linda Karlsson är född 1976 och utbildad i keramik och glas vid Konstfack i Stockholm. Hon har haft flera separatutställningar i Sverige, senast Orosmoln på ID:I Galleri, och har deltagit i en rad samlingsutställningar. 2014 var hon en av elva utvalda svenska och norska formkonstnärer i utställningen Attention:Craft på Liljevalchs där hon visade sin keramiska värld i The Rainbow Rescue Team.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.