Sex förslag för Hagastaden

En behållare med växter i ett slutet ekosystem, "häxkonster" i träd och på marken, en datorstyrd takspegel som hämtar ner sol till mörka platser – det är några av idéerna till konstnärliga gestaltningar för Hagastaden.

ArtResLab Hagastaden är ett projekt som sammanför konstnärer med forskare inom Life Science. Tanken är både att ge konstnärerna fördjupad kunskap om den forskning som kommer att prägla det nya området, och att ge forskarna ökad kännedom om konstnärliga arbetsprocesser. 

Målet är att få fram förslag till nya konstverk för den framväxande stadsdelen. Projektet pågick i en första del från november 2014 till maj 2015 och var ett samarbete mellan Landstingets kulturförvaltning, Stockholm konst och Statens konstråd. 

För Stockholm konst har Arijana Kajfes och Ulrika Karlsson arbetat, för Landstingets kulturförvaltning Juan-Pedro Fabra Guemberena och Liv Strand och för Statens konstråd Moa Israelsson Forsberg och Lisa Strömbeck.

Arijana Kajfes skiss är en biologisk skulptur, ett kupolkärl med ett slutet ekosystem och en omslutande paviljong i tegel, i anslutning till klocktornet på det gamla stationshuset som kommer att återuppföras vid områdets infart från Hudiksvallsgatan. Behållaren görs i akrylglas med en plåt- eller betongbas som fylls med grus och jord. Fukttåliga växter, stenar och andra detaljer skapar tillsammans en natur för kontemplation.

Ulrika Karlsson vill skapa en samling av rumsliga objekt och förhöjda trädgårdar i den nya långsmala Norra Stationsparken och bygger vidare på områdets historia av porslinstillverkning. Mönster från Rörstrandsserviser har lånats och omformats till tredimensionella strukturer. De åtta objekten – stapeln, stödmuren, taket, brunnen, locket, skyddet, kojan och fatet – har olika kvaliteter, som att ge möjlighet till lek eller skydd mot regn, filtrera ljus, skapa stora sittytor eller utsiktspunkter.

Juan-Pedro Fabra Guemberena hämtar bilder från barndomens landskap vid Rio de la Plata där horneros, ugnsfåglar, bygger sina karakteristiska bon, ugnsliknande formar av lera. Hans förslag är en skulpturgrupp på Hagaplan med integrerat videoverk. På skulpturerna har hållfasta bon av röd keramik funnit sig till rätta. Videoverket redovisar förvandlingen av Hagastaden men är samtidigt en fiktiv berättelse om en migrantgrupp som skapat egna "bon" i stadsutvecklingens mellanrum.

Liv Strand rör sig på cellnivå när hon placerar ut graal-glas i montrar på Hagaplans torg. Motiven på graal-glasen är sådant man kan observera i mikroskop när valda gener markerats med fluorescerande färg, siluetter från diagram eller abstraktioner av processer i cellen. De 15 enskilda delarna utgör en sorts cellinformation, ett horisontellt landskap som bryter fram ur markbeläggningen. I glasen ska finnas lampor som lyser upp topografin under dygnets och årets mörka perioder.

Lisa Strömbeck befarar att Hagastaden kan bli en mörk stadsdel och vill därför placera en datorstyrd spegel på taket till ett av husen. Spegeln följer solens bana över himlen och reflekterar ner sol i södra delen av Hälsingeparken. Blankpolerat, rostfritt stål i väggar och trappsteg på platsen för den stora solkatten ger ytterligare reflektioner. Stengodsklinker på marken och bänkar av trä ska bidra till trivselkänslan.

Moa Israelsson Forsberg har intresserat sig för Blair Witch Project och hur man placerar en fiktiv berättelse i verkligheten. Hon arbetar här vidare med häxkonstens symboler och tar in mönster och formationer från laboratoriemiljön. Hennes installation i Norra Stationsparken består av ett antal träd i en klunga. I träden hänger luggslitna häxkonstverk och på marken ligger stenar i cirkelformationer och små högar. En slags andlig plats som ger sken av att ha funnits där långt innan Hagastaden byggdes. 

Residensprojektet ArtResLab är nu avslutat och redovisades hösten 2015. Arbetet med den framtida konsten till Hagastaden pågår fortsättningsvis med målet att erfarenheter och idéer från Residensprojektet skall kunna vidareutvecklas och bli delar av de framtida permanenta konstnärliga gestaltningarna i nya Hagastaden. 

Modellfoto: Per Mannberg.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.