Två skolklasser i Rinkeby och Vasastan har ett gemensamt konstverk på gång

Nu i vår kommer muralmålningen "Vår rörliga värld" att växa fram på planket vid Citybanans byggarbetsplats på Odenplan. Det är barn i andra klass i Askebyskolan i Rinkeby och Gustav Vasaskolan i Vasastan som arbetar tillsammans.

Förbipasserande vid Odenplan har vant sig vid det blå byggplank som omgärdar Citybanans arbete med den nya stationen för pendeltåg och tunnelbana. I vår får alla som vistas på platsen något alldeles särskilt att titta på, nämligen ett cirka 20 meter långt och 2 meter högt konstverk utfört av barn från Rinkeby och Vasastan.

Just nu pågår förberedelserna för fullt i och mellan de två skolklasserna, under ledning av konstnären och bildpedagogen Saadia Hussain. Grupperna arbetar både på varsitt håll och besöker varandra i Rinkeby och i Vasastan. Barnen har gott om tillfällen att lära känna varandra, både under själva arbetspassen och på rasterna. Under några intensiva timmar varje vecka skapar eleverna bilder utifrån teman och saker som de själva är intresserade av att berätta om och fördjupa sig i.

Saadia Hussain, konstnärlig ledare på Förorten i Centrum:

- Jag vill att barnen ska förvånas lite över sig själva, att de ska uppleva det konstnärliga arbetet som en äventyrsresa. Alltså en konstresa där vi alla tillsammans tar reda på vad vi ska göra och samtidigt vet vart vi är på väg, nämligen mot ett kollektivt konstverk.

Barnens bilder binds ihop till en komposition som blir den stora målningen Vår rörliga värld. I vår uppför alla eleverna tillsammans sitt konstverk på byggplanket vid Odenplan.

Genom sitt både strukturerade och fria arbete med Vår rörliga värld får barnen lära sig vad en muralmålning är (av latinets ord för vägg: murus) och kan vara.
Muralmålning är ett annat ord för väggmålning, utomhus eller inomhus, med en lång historisk tradition och utförande i olika tekniker. Muralmålning har förekommit och förekommer i de flesta kulturer som har en mer utvecklad byggnadskonst och stadsbildning, bl a i Pompeji.

I Sverige är Albertus Pictor kanske den tidigaste kända muralmålaren, verksam kring år 1500, följd av en lång rad konstnärer så som Carl Larsson, Prins Eugen och Sven X-et Erixson.

Barnen är på plats vid Odenplan under två dagar i veckan vid åtta tillfällen, med start 26 april och fortsättning i maj, för att tillsammans uppföra sitt konstverk. Alla som är intresserade av hur muralmålning går till får gärna se på. Måndag den 4 juni invigs Vår rörliga värld under högtidliga former. Sedan finns konstverket att se tills byggplanket flyttas eller tas ned.

Förutom ett spännande konstverk i offentlig miljö är projektets syfte att unga personer som annars kanske aldrig skulle ha mött varandra träffas och arbetar med ett gemensamt mål. För att möjliggöra barnens samarbete och konsten på Odenplan har det handlat om att koppla ihop rätt resurser och rätt uppdrag: Den ideella organisationen Förorten i Centrum har idén och metodiken, Stockholm konst har tilldelats extra medel för att arbeta med tillfällig konst vid Odenplan under ombyggnaden och Citybanan ställer byggplanket till förfogande som en del av sitt projekt Barn och ungdomar dokumenterar Citybanan.  

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.