Slussen

Stockholm konst ansvarar för den offentliga konsten på, vid och i Nya Slussen. Arbetet med konsten utgår från den planerade utformningen av platsen som helhet. Byggstarten är planerad till 2013 och området beräknas stå klart år 2020.

I arbetet med konstprogrammet för Nya Slussen har Stockholm konst målsättningen att tillvarata de idéer som kom fram under det diskussionsforum som kulturförvaltningen arrangerade år 2010, ett s k Open Space-möte.

Det betyder bland annat att Stockholm konst kommer att arbeta med både tillfällig och permanent konst på plats. Den permanenta offentliga konsten ska tillkomma i nära samarbete med bland andra landskapsarkitekterna som ritar de nya torgen och parkerna vid Nya Slussen.

Läs mer om Slussen på Stockholms stads webb

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.