Symboliska murar på Bromma kyrkogård

Rickard Sollmans två bronsobjekt på Bromma kyrkogård kan läsas som döden och uppståndelsen. Vid entrén står en svartpatinerad mur i A4-format, och efter en vandring över kyrkogården möter vi dess vita syskon, ett liggande blad på kanten av minneslundens runda damm.

Den nya minneslunden vid Bromma kyrka vill erbjuda större öppenhet för olika trosuppfattningar, och naturen och ett mer universellt formspråk har fått en framträdande plats. I mitten av lunden har anlagts en rund damm, med sittplatser runtomkring. Här skapas ett meditationsrum som för de anhöriga kan ge både vila och inspiration.

Konstnären Rickard Sollman har en stark rumslig känsla i sina verk och i hans idébaserade måleri bearbetas ofta ämnen som rör religiösa frågor. Den konstnärliga gestaltningen i Bromma, Tabula rasa, (den femtonde stationen, bygger vidare på verket The stations of the cross som skapades 2008 för en galleriutställning och visades i Norrtälje kyrka året därpå. Eftersom tekniken då var tämligen ny för honom, gjorde han ett extra objekt att ha i reserv. Det kom dock aldrig att visas.

Korsvägsvandringen innehåller fjorton stationer och slutar med att Jesus läggs i graven. Ibland görs ett tillägg, ytterligare en station som får representera uppståndelsen. Konstnären har använt denna femtonde station som utgångspunkt för sitt verk som består av två objekt av en tegelmur i skala 1:10, gjutna i brons.
Det ena patineras svart och är placerat i anslutning till kyrkogårdens huvudentré, stående och i ögonhöjd. Det andra, vita objektet placeras liggande på kanten av dammen i meditationslunden, ett oskrivet blad som utgör ett brott på dammens cirkulära form. Varje del mäter 297 x 210 x 10 mm och väger cirka 3 kg.

Utgångspunkten för verket ligger alltså i det kristna bildspråket men Rickard Sollman tänker att det kan upplevas av besökare eller sörjande oavsett religiös hemvist. Han pekar på murens symbolvärde, traditionen av bildförbud och det oskrivna bladet som möjliga anknytningar till muslimska eller judiska sammanhang.

Beställare är kyrkogårdsförvaltningen och projektledare från Stockholm konst är Monika Nyström. Invigning blir det den 15 juni kl 14.

Rickard Sollman är född 1965 i Västerås och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har haft flera separatutställningar i Sverige, senast Total Zero på Galleri Flach 2013, och har deltagit i samlingsutställningar i Sverige liksom i Berlin, London och Milano. 2014 tilldelades Rickard Sollman Västerås stads kulturstipendium.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.