Slussen

Stockholm konst ansvarar för den offentliga konsten på, vid och i Nya Slussen. Arbetet med konsten utgår från den planerade utformningen av platsen som helhet. Byggstarten är planerad till 2013 och området beräknas stå klart år 2020. Läs mer

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.