Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Sveriges största utvecklingsområden och beräknas stå klart år 2025 med 12 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser. Stockholm konst ansvarar för stadsdelens offentliga konst som blir en självklar del i den nya moderna och miljöanpassade stadsdelen . Läs mer

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.