Annedal

Stockholm konst planerar och genomför konstprogrammet för det nya bostadsområdet Annedal i Mariehäll. Inflyttningen i de första lägenheterna började 2011 och hela området beräknas stå klart 2016. Läs mer

Slussen

Stockholm konst ansvarar för den offentliga konsten på, vid och i Nya Slussen. Arbetet med konsten utgår från den planerade utformningen av platsen som helhet. Byggstarten är planerad till 2013 och området beräknas stå klart år 2020. Läs mer

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Sveriges största utvecklingsområden och beräknas stå klart år 2025 med 12 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser. Stockholm konst ansvarar för stadsdelens offentliga konst som blir en självklar del i den nya moderna och miljöanpassade stadsdelen . Läs mer

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.