Teatervagn kan göra musik

"Djurteatervagn med känslor och väder" har scen, orkesterdike, gradäng där publiken sitter, sminkloge, garderob och ett scenmaskineri, allt som behövs för att spela teater. Konstnären Elin Strand Ruin har tillsammans med snickerigruppen Madam skapat denna fantasins verktygslåda för förskolebarn.

Med ett snabbt växande antal barn i Stockholm måste de närmaste åren ett 40-tal nya förskolor byggas. För att hinna med har Sisab med pedagoghjälp utarbetat konceptet "Framtidens förskola". Man utgår från en mallförskola och kan då halvera tiden från idé till första spadtag.

Parallellt arbetar Stockholm konst med "prototypkonst", där en grundidé till konstnärlig gestaltning kan utformas i flera versioner. I ett första skede fick tre konstnärer uppdrag att skissa på konst för tre förskolor var. Teatervagnen i Blombacka är Elin Strand Ruins och Madams andra uppdrag, det första gjordes för utomhusbruk på förskolan Tabulatorn i Råcksta.

"Djurteatervagn med känslor och väder" har i sin andra version fått en lättare konstruktion eftersom den i huvudsak är tänkt för inomhusbruk och ska kunna flyttas mellan våningar. Men den har samma mått, 160x80x120 cm, och samma generösa utrustning för att spela teater. Scensidan lyser i rött och gult och väggarna har olika djurmönster – gepard, zebra, får. Konstnären har till denna vagn skapat flera instrument med fina lågmälda ljud och sytt fler kläder som också fungerar för de vuxna att svepa sig i. Hon har också lagt till två lådor i klart rött och gult och fyllt dem med föremål i respektive färg, små kuriosakabinett där barnen kan fortsätta samlandet. Scenmaskineriet är spakar och en ratt som styr ridån. Teatern kan vecklas ut åt olika håll och bilda ett hus, ett S med flera spelplatser eller ett långt djur med svans.

Blombacka fick sin teatervagn hösten 2017. Projektledare från Stockholm konst har Päivi Ernkvist varit.

Elin Strand Ruin är verksam som arkitekt/konstnär med examen från KTH i Stockholm och är utbildad i konst vid Goldsmiths College, London och på Konsthögskolan, Stockholm. Ett uppmärksammat konstprojekt var Knitting House där hon tillsammans med boende i Husby stickade en trerumslägenhet. Hon har nyligen ställt ut på Reykjavik Art Centre (2012), på Arkdes (2013) och är aktuell med projektet The Kitchen på Tensta konsthall 2015. Elin Strand Ruin arbetar som arkitekt på Tema som också fungerat som samarbetspartner för projektet.

Madam snickeri och restaurering i Sankt Anna utgörs av Marie Carlsson och Magdalena Marano som presenterar sig som "ett unikt feministiskt hantverkssamarbete".

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.