Tjuvstart med fasadvägg i Annedal

Mariehällsskolan i Annedal är inte färdigbyggd än men tisdag 5 november är det invigning av Jesper Nyréns verk Polygonal wall, en vägg av trianglar. I veckan invigs också Den Pedagogiska Designbyråns konstnärliga gestaltning på förskolan Rosengården i Vårberg.

Jesper Nyréns konstnärliga gestaltning består av en vägg som är uppbyggd av 134 unika trianglar, som tillsammans blir en sammanhängande struktur. Verket ersätter delvis skolans tegelfasad och bildar därmed en enhet tillsammans med skolbyggnaden. 

Polygonal wall är både ett konstverk och en skyddande yta. Tanken är att verket ska samspela med arkitekturen och samtidigt ge platsen en ny innebörd. Trianglarna har unika mått och vinklar och har tillverkats av fibercementskivor i olika färger.

En av de viktigaste inspirationskällorna till verket är det sätt på vilket man har konstruerat byggnadsverk sedan urminnes tider. Nämligen genom att sammanfoga olikformade stenar till en bärande konstruktion.

Konstverket invigs den 5 november kl 16 med tal av Stockholm konsts chef Mårten Castenfors. Konstnären själv och Lena From från Stockholm konst finns också på plats. Mariehällsskolan ligger på Tappvägen 21-25 i Annedal.

Jesper Nyrén är född 1979 i Sala, och bosatt och verksam i Stockholm. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Nyrén har haft flera separatutställningar i Stockholm och har också deltagit i grupputställningar i Sverige, Danmark och Norge.

På förskolan Rosengården i Vårberg har Den Pedagogiska Designbyrån skapat Lådan 1 och Lådan 2, mobila och föränderliga utställningsplattformar som får ljus från takfönster. Invigning av Stockholm konsts projektledare Päivi Ernkvist torsdag 7 november kl 15 i närvaro av de tre konstnärerna.

Runt om på förskolan står små ljusbord, där barnen kan skapa ljus- och skuggspel med hjälp av material från naturen, plastbrickor, papper, med mera. Konstnärerna har arbetat vidare på denna tanke. Förskolans hall blev utgångspunkten för utformningen. Hallen är en knutpunkt för förflyttningar, hämtning och lämning, av- och påklädning. Under vinterns omständliga klädprocedurer hamnar barnen ofta liggande på golvet och tittar upp mot ljusschakten.

I schakten under takfönstren finns höj- och sänkbara utställningsytor i plexiglas, där barnens skapande kan visas upp. Inslagen kan förnyas och förändras, och utställningslådan kan också användas för experiment med ljus, optiska fenomen eller vatten. Dagsljuset från takfönstren förstärks med belysning för att skapa effekt i hela rummet.

Den Pedagogiska Designbyrån - Hanna Andersson, Anna Karin Holtz och Frida Lindberg - bildades 2010 av formkonstnärer som utbildats vid Bildpedagogiska institutionen, Konstfack. Gruppen arbetar tillsammans med barn och vuxna i det kreativa skapandet.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.