Vattenvarelser simmar in i Hägerstensskola

Konstnären Carin Ellberg har låtit växter, djur och föremål ur Mälaren ta sig in på nybyggda Hägerstenshamnens skola, där entrén med sitt stora glasparti kan påminna om ett akvarium.

Det är stor inflyttning till Hägersten och ett växande behov av skolplatser. Hägerstenshamnens skola är helt nybyggd på mark där det tidigare låg en mindre skola och ligger invid Mälarens strand.

Närheten till hamnen och vattnet har varit avgörande för Carin Ellbergs gestaltning. Hon vill ge personal och elever inspiration att arbeta med vatten i undervisningen.
Våra hav är hotade men också till stor del outforskade, vår planet består till stor del av vatten liksom våra kroppar, påminner hon om i sin skissbeskrivning.

Akvarellerna är printade på laminerat glas som placeras mellan två vanliga fönsterglas vilket gör att konsten skyddas, och motiven föreställer varelser och liv som kan finnas i sjön. Det är ingen vetenskaplig studie av vattenlevande arter utan Carin Ellberg låter sig inspireras av organismerna och gör dem till flyttbara element i konsten.
Invändigt fortsätter motiven ut på två av väggarna i entrén, där målningarna gjorts med akrylfärg och graffitipennor.
Hägerstenshamnens skola och konsten invigs den 29 september. Beställare är Sisab och Monika Nyström har varit projektledare från Stockholm konst. 

Carin Ellberg är född 1959, verksam i Stockholm och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Gerlesborgsskolan. Hon har haft en lång rad separatutställningar sedan debuten 1985, just nu med Självporträtt (622 stycken!) på Andréhn-Schiptjenko, och har likaså deltagit i samlingsutställningar såväl i Sverige som i Berlin, Reykjavik och Paris. 2005 fick hon Stora skulpturpriset på 250 000 kr av Moderna museets vänner.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.