Vattnet i ljusskåpet skapar bilden

För Henriksdals avloppsreningsverk har Aleksandra Stratimirovic skapat verket VATTEN, ett ljusskåp som ett fönster från bergrummet ut mot staden. I skåpet står 2 000 glasflaskor med olikfärgad vätska, mot en vägg av LED-ljus. Flaskornas olika färger skapar konturerna av en stad mot en blå himmel med vita moln. 

I samband med renovering av en frånluftsskorsten vid Henriksdals avloppsreningsverk blev det aktuellt med konstnärlig gestaltning enligt enprocentsregeln. Henriksdalsverket, som invigdes 1941, är ett av Europas största avloppsreningsverk. Det är inrymt i 300 000 kvm bergrum och 18 km tunnlar, och har medräknat offentliga visningar cirka 2 000 besökare om året.

Aleksandra Stratimirovic arbetade fram förslag både för skorstenen och för luftningsbassängerna i bergrummet. Det första, ett moln av LED-ljus för placering på skorstenens topp, rymdes inte inom budgeten men kan bli aktuellt när Henriksdals reningsverk byggs ut.

VATTEN är en skulptur i form av ett ljusskåp. Cirka 2 000 kanylflaskor av glas, fyllda med olikfärgad klar vätska, står uppradade i ett sterilt laboratorieskåp av akryl och plåt med en vägg av LED-noder som ljuskälla. Tillsammans bildar flaskorna ett motiv, som pixlar i en bild.

Betraktade på avstånd förvandlas de kalla sterila materialen till en bild av en klarblå sommarhimmel med vita moln och konturerna av en stad. Förlagan är ett foto som konstnären har tagit från sitt fönster på Kungsholmen mot Södermalm. I varje liten flaska blandas färgen för hand. Flaskorna är förseglade med en speciell propp som är ogenomtränglig för vätska. Ljuset framhäver färgerna, gör formerna distinktare och ger liv åt kompositionen.

Beställare är Stockholm Vatten och projektledare Torbjörn Johansson, Stockholm konst. Eftersom sprängarbete väntar i Henriksdal installeras konsten först i Bromma reningsverk, med planerad flyttning till Henriksdal 2026. Invigning i Bromma blir det den 30 augusti.

Aleksandra Stratimirovic är född 1968 i Belgrad och bosatt i Stockholm. Hon är utbildad i glas och keramik vid University of Applied Arts and Crafts i Belgrad och i ljusdesign vid Konstfack i Stockholm samt i arkitektur och dagsljus vid KTH. Hon har gjort flera ljusinstallationer i Sverige och utomlands, både tillfälliga som Northern Lights i Paris och Amsterdam, och permanenta som Staden för Länsrätten i Stockholm och Baby blue sky för Jakobsbergs pendeltågsstation

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.