Verk av finsk konstnär avtäcks i Stockholm

Den 25 augusti invigs den finska konstnären Marja Kanervos skulptur ÅR TAL på Engelbrektsplan. Verket har skapats inom ramen för projektet Två länder – en framtid, som ger uttryck för gemenskapen mellan Sverige och Finland genom två offentliga konstverk som placeras i ländernas huvudstäder.

Under invigningsceremonin som startar kl. 15.30 medverkar statsministrarna Juha Sipilä och Stefan Löfven samt finansborgarrådet Karin Wanngård som tar emot verket. Närpes skolmusikkår, Base23 Stockholm Dance Academy och kören Huutajat (skrikarna) uppträder.

– Med konstverken manifesteras Sveriges och Finlands gemensamma historia, våra transparenta demokratier och vårt intensiva, ständigt fördjupade samarbete på olika plan, säger Henry Wiklund, ordförande för Två länder – en framtid.

Den svenska konstnären Eva Langes verk TRO HOPP OCH KÄRLEK invigs på den centrala gatukorsningen Skillnaden i Helsingfors i ett senare skede.

De konstnärliga gestaltningarna har tagits fram i en process där städernas konstförvaltningar Stockholm konst och Helsingfors konstmuseum HAM aktivt medverkat. Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland har fungerat som administrativt centrum för projektet.

– Konsten hör hemma i de offentliga rummen. Den påminner oss om vilka vi är och varifrån vi kommer. Stockholm välkomnar Marja Kanervos fina konstverk, som anknyter till vår gemensamma historia med Finland, säger Karin Wanngård.

– På Hanaholmens kulturcentrum har konsten alltid intagit en viktig roll. I egenskap av svenskt-finskt kulturcentrum har vi initierat dialog och skapat gränsöverskridande kontakter som gynnat alla parter under arbetets gång, betonar Hanaholmens vd Gunvor Kronman.

För konstnären Marja Kanervo har arbetet varit en intressant utmaning.
– Engelbrektsplan ligger centralt men är ett ställe som passeras. Med mitt verk ÅR TAL ville jag skapa en plats där människor kan stanna till, ett rum i staden att vistas i. Det ska bli spännande att se hur verket mottas och om det kan ändra platsens karaktär, berättar hon.

Marja Kanervo föddes i S:t Michel 1958 och har haft ett flertal utställningar i Finland och utomlands. Hon är utbildad vid Finlands konstakademi i Helsingfors och har studerat ett år på Konstfack i Stockholm. Hon har tilldelats statspriset för bildkonst i Finland, priset för årets miljökonstverk 2003 samt Pro Finlandia-medaljen 2013.

Två länder – en framtid är ett konstprojekt som initierats i ländernas aktiva civilsamhällen. Inom projektet ska två bestående, offentliga konstverk doneras till huvudstäderna som ett uttryck för närheten mellan länderna såväl i historisk belysning som i nutid och överskådlig framtid. Projektet är en del av det officiella Finland 100-programmet.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.