Vilda grannar på ArkDes i sommar

Ulrika Janssons verk Våra vilda grannar, skapat 2013 för förskolan Temmelburken i Annedal, visas i sommar på utställningen Reprogramming the city på Arkitektur- och designcentrum.

"Våra vilda grannar" är ett flerdelat verk som vill skapa en fladdermusvänlig miljö. Innan den nya stadsdelen Annedal tog form fanns här ett industriområde av det slag är gynnsamt för biologisk mångfald, med hus och skjul fyllda av håligheter och skrymslen där fåglar, insekter och fladdermöss kunde bosätta sig.
– Fladdermöss har väldigt specifika preferenser och om en stadsdel planeras utifrån deras behov gynnas även annan biologisk mångfald i stadsrummet, resonerade konstnären som på förskolan skapat fladdermusbon av träspån.

Utställningen på ArkDes handlar om olika sätt att "omprogrammera" staden, att kunna använda mellanrum och outnyttjade utrymmen till att lösa urbana problem, t ex att skapa plats för biologisk mångfald. Här visas ett fyrtiotal projekt på temat under tiden 18 juni-30 augusti. 

Konstnären Ulrika Jansson visar utställningen söndagarna den 16 och 30 augusti kl 12.

Läs mer om Våra vilda grannar 

Läs mer om Reprogramming the city

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.