Jag tycker det är roligt att jobba med en institution. Roligt att det är till för alla och jätteviktigt att föra ut konst även till dom som inte bett om det.

Astrid Göransson, konstnär

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.