Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Regeln klubbades igenom av stadens politiker redan 1963. “Minst en procent“, säger vi på Stockholm konst. Och varför enprocentsregeln är så bra förklarar vi gärna.

Den offentliga konsten – som alla har tillgång till – är en del av vårt demokratiska samhälle. Alla stockholmare, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö. Därför är det både Stockholm konsts glädje och skyldighet att informera kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar om enprocentsregeln.

Den innebär nämligen att en liten del av varje byggbudget omvandlas till den allra bästa konsten för stockholmarna. Och på samma gång har beställaren allt att vinna på sin konstsatsning. För att använda sig av enprocentsregeln behöver beställaren inte kunna något om konst eller beställning av konst. Stockholm konst leder varje enprocentsprojekt hela vägen fram till invigningen av det nya verket eller utsmyckningen. Varje beställare som samarbetar med Stockholm konst tilldelas enprocentsymbolen.

Det är en kvalitetsmärkning som visar att beställaren följer enprocentsregeln. Kort sagt är det en symbol att vara mycket stolt över. Sist men inte minst är den en inträdesbiljett till tävlingen om utmärkelsen ”Årets enprocentare”.

Låt konstsatsningen profilera dig

Enprocentsregeln gör det möjligt för våra beställare att profilera sin stadsdel, mark, plats eller byggnad. Konstsatsningar är identitetsskapande för beställaren samtidigt som den är en berikande gåva till alla som kommer i kontakt med konsten.

Vi på Stockholm konst kan lova att konst alltid genererar både kunskap och uppmärksamhet som beställaren har stor nytta av, exempelvis i kontakten med hyresgäster och besökare, kunder och samarbetspartners samt i lokala, nationella och internationella sammanhang.

Vi hjälper till hela vägen

För att använda sig av enprocentsregeln behöver beställaren inte kunna något om konst eller beställning av konst. Stockholm konst leder varje enprocentsprojekt hela vägen fram till invigningen av det nya verket.

Genom projektet kommer beställaren att ta få ta del av både Stockholm konsts och den aktuella konstnärens kompetens, som kan föras vidare till egna kontakter eller nätverk.

Vi berättar mer

Representerar du kommunala bolag, förvaltningar eller byggherrar? Om du vill veta mer om enprocentsregeln eller hur en konstsatsning kan gå till så finns vi alltid tillgängliga för en förutsättningslös diskussion.

Vänligen kontakta Stockholm konsts projektchef Anna-Karin Ericson.
Tel: 08-508 31 569
E-post: anna-karin.ericson@stockholm.se


Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.