Enprocentssymbolen

Enprocentssymbolen tilldelas kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar som följer enprocentsregeln i egenskap av beställare hos Stockholm konst.

Symbolen är en kvalitetsmärkning som visar att beställaren har satsat på riktigt bra konst i sin ny-, om- eller tillbyggnad. Det är alltså en symbol att vara mycket stolt över och som mottagaren är fri att använda i alla sammanhang, t ex på den egna webben, i trycksaker, annonser och andra presentationer av sin verksamhet.

Beställaren tilldelas enprocentssymbolen av Stockholm konst efter att konstverket eller utsmyckningen har invigts. Symbolen motsvaras av den som vi själva använder för att informera om regeln.

Sist men inte minst går de beställare som tilldelats enprocentssymbolen för invigda verk under det gångna året vidare till en tävling om utmärkelsen ”Årets enprocentare”.

Enprocentssymbolen – kvalitetsmärkning för våra beställare. Symbolen är framtagen av Stockholm konst i samarbete med kommunikationsbyrån AGoodId.

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.