2016

Konstprojekt som tillkommit genom enprocentsregeln 2016

 • Axelbergs Seniorboende. Beställare: Micasa. Konstnär: Linda Karlsson.
 • Bergsgården. Beställare: SISAB. Konstnär: Hanna Nilsson och Sofia Østerhus.
 • Bokkammaren. Beställare: SISAB. Konstnärer: Siri Ahmed Backström och Karin Cyrén.
 • Bromma Kyrkogård. Beställare: Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Konstnär: Richard Sollman.
 • Dalbon. Beställare: Micasa. Konstnär: Marisa Fjärem.
 • Ersta Hannehemmet. Beställare: Micasa. Konstnär: Astrid Göransson.
 • Ersta Hannehemmet. Beställare: Micasa. Konstnär: Stefan Uhlinder.
 • Flatenbadet. Beställare: Fastighetskontoret. Konstnär: Samir Alj Fält.
 • Grönmossen. Beställare: SISAB. Konstnär: Hanna Hedman.
 • Gångstråk, Svedmyra. Beställare: Exploateringskontoret. Konstnär: Jakob Simonson.
 • Kista Bibliotek. Beställare: Kulturförvaltningen. Konstnär: Johan Bergström Hylldahl.
 • Kolonnetten. Beställare: SISAB. Konstnär: Patrick Nilsson.
 • Kungsholmens Grundskola F–6. Beställare: SISAB. Konstnär: Sirous Namazi.
 • Kungsholmens Grundskola F–6. Beställare: SISAB. Konstnär: Mandana Moghaddam.
 • Muralmålning, Farsta Strand. Beställare: Stockholm konst/ Familjebostäder. Konstnärer: CitéCréation.
 • Muralmålning, Farsta Strand. Beställare: Stockholm konst/ Familjebostäder. Konstnärer: CitéCréation.
 • Riddersvikshallen. Beställare: Fastighetskontoret. Konstnär: Jenny Granlund.
 • Rubinvägen, Solberga. Beställare: Exploateringskontoret. Konstnär: My Lindh.
 • SFI Västerort & Jobbtorg Stockholm Kista. Beställare: SISAB. Konstnär: Ulla West.
 • Värtaterminalen. Beställare: Stockholms Hamnar. Konstnär: Matthias van Arkel.
 • Värtaterminalen. Beställare: Stockholms Hamnar. Konstnär: Pia Törnell.
 • Värtaterminalen. Beställare: Stockholms Hamnar. Konstnär: Hans Rosenström.
 • Värtaterminalen. Beställare: Stockholms Hamnar. Konstnär: Lisa Gerdin.


Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.