Akvarium – Finns i sjön

Carin Ellberg

År 2017
Plats Söderort
Konstnär Ellberg,Carin
Material Akryl, Glas
Beställare Sisab
Projektledare Monika Nyström
Koordinater lat: 59.3065842 long: 17.9838774

Konstnären Carin Ellberg (f. 1959) har låtit växter, djur och föremål ur Mälaren ta sig in på Hägerstenshamnens skola, där entrén med sitt stora glasparti kan påminna om ett akvarium.

Det är stor inflyttning till Hägersten och ett växande behov av skolplatser. Hägerstenshamnens skola ligger invid Mälarens strand och är helt nybyggd på mark där det tidigare låg en mindre skola.

Närheten till hamnen och vattnet har varit avgörande för Carin Ellbergs gestaltning Akvarium – Finns i sjön. Hon vill ge personal och elever inspiration att arbeta med vatten i undervisningen.

Våra hav är hotade men också till stor del outforskade, vår planet består till stor del av vatten liksom våra kroppar, påpekar hon i sin skissbeskrivning.

Akvarellerna är printade på laminerat glas som placerats mellan två vanliga fönsterglas vilket gör att konsten skyddas, och motiven föreställer varelser och liv som kan finnas i sjön. Det är ingen vetenskaplig studie av vattenlevande arter utan Carin Ellberg låter sig inspireras av organismerna och gör dem till flyttbara element i konsten.

Invändigt fortsätter motiven ut på två av väggarna i entrén, där målningarna gjorts med akrylfärg och graffitipennor.

2017, Sisab, Ellberg,Carin, Akryl, Glas, Söderort, Platsspecifik konst, Monika Nyström

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.