Butcher's poem/11.1

Märit Runsten

År 2011
Material Teckning

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.